прапор Украiни герб Украiни
Липчанiвський Навчально-виховний комплекс
герб Липчанiвський НВК прапор Липчанiвський НВК

До уваги батьків


Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти (тут)

ВІДПОВІДІ НА ТОП-15 НАЙПОШИРЕНІШИХ ЗАПИТАНЬ БАТЬКІВ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ – РОЗ’ЯСНЕННЯ МОН (тут)

Щодо форм медичних довідок для зарахування дітей до закладів дошкільної та загальної середньої освіти

Міністерство охорони здоров’я України надає роз’яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із скасуванням форми первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)”

Щодо форм медичних довідок для зарахування дітей до закладів дошкільної та загальної середньої освіти

Лист МОЗ від 24.04.2018 р. № 111-01/123

Як порозумітися і налагодити стосунки зі своєю дитиною

Як розв’язати конфлікт учня з педагогом: поради для батьків

 

Шановні батьки!

        Класний керівник — Ваш помічник у вихованні й навчанні дітей, їхній захисник. Його педагогічні знання й уміння допоможуть Вам зрозуміти сина чи дочку, зроблять їхнє позаурочне життя цікавим, розвивальним, захопливим. В основі Вашої взає­модії з класним керівником — взаємна зацікав­леність долею дитини.

Класний керівник відповідає за організацію дозвілля, харчування, самообслуговування дітей, володіє всією інформацією про їхнє навчання, по­ведінку й веде записи в щоденниках учнів.

Якщо у Вас виникли додаткові запитання чи проблеми, Ви можете звернутись до адмініст­рації закладу.

Шкільний день

         Заняття починаються о 8.30.  Чергові- о 8.00

3 першим дзвінком учень повинен бути в класі. Заняття закінчуються згідно з розкла­дом. Одягаються й роздягаються учні самостій­но в шкільних роздягальнях. Вихід учнів із закладу  під час занять без дозволу вчителя (класного керівника) заборонено. Якщо учень затримуєть­ся  після уроків, він попереджує про це батьків.       Повідомлення про запізнення учня записують­ся в його щоденник черговим  адміністратором або чер­говим учителем . Якщо учень постійно запізнюєть­ся на заняття без поважної причини, то його по­ведінка обговорюється на засіданні батьківського комітету.

Вимоги до одягу

1. Шкільний одяг повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

2. Для урочистих випадків рекомендується но­сити білу сорочку (блузку), темні брюки (спідни­цю).

3. Заборонено носити яскраві чи дорогі аксе­суари чи прикраси, що відволікають увагу. Вико­ристання косметики повинно відповідати вимогам закладу  й віку.

4. Дуже короткі спідниці, шорти, майки, плаття з глибоким вирізом, неохайний і рваний одяг — це приклади невідповідного одягу.

5. Учні повинні мати спортивний одяг і взут­тя для уроків фізкультури й спортивних змагань.

Правила відвідування занять

        Адміністрація (чи класний керівник) повинні бути попереджені про причини відсут­ності учнів (по можливості, у короткий термін).

Регулярне відвідування занять необхідне не тільки тому, що забезпечує успішний процес навчання, а й тому, що формує відповідальне став­лення до роботи, яке учень перенесе у своє дорос­ле життя.

Поважні причини відсутності: хвороба, необ­хідність догляду за хворим членом сім’ї, смерть рідних, відвідування лікаря (підтверджується довідкою), а також пропуски уроків за домовлені­стю з дирекцією (заява батьків). По можливості слід уникати відвідування лікаря під час на­вчання.

Батьківські збори

       Проводяться не рідше 1 разу на чверть. На них Ви зможете отримати всю інформацію про заклад, зустрітися з учителями.

Бажано, щоб батьки обговорювали з учителями успіхи своїх дітей.

Дисциплінарні вимоги

        Від учнів  вимагається самодисципліна, здійснення самоконтролю. Доброзичливе став­лення до оточуючих людей — основа доброї поведінки в закладі. Кожен учень відповідає за свою поведінку й повинен поважати права інших лю­дей.

Кожний безвідповідальний учинок зумовлює порушення дисциплінарних вимог і буде мати такі наслідки:

•  повідомлення батьків і бесіда з ними;

•  запис зауваження чи попередження в  щоден­ник;

•  виклик до директора чи його заступника;

•  відсторонення від відвідування уроків без присутності  батьків.

Неможливо передбачити всі можливі порушен­ня статуту.

Перелік порушень, які потягнуть за собою серйозне дисциплінарне покарання:

•  зневажливе ставлення до старших і невико­нання їхніх вимог;

•  порушення шкільного розпорядку й прав ін­ших людей;

•  недбале ставлення до шкільного майна;

•  часті запізнення на заняття;

•  порушення вимог до одягу;

•  пропуск уроків без поважних причин;

•  крадіжки;

• агресивна поведінка, бійки, сварки, уживан­ня брутальних слів, загроза фізичним насиллям;

• уживання (наявність) тютюнових виробів, сірників, запальничок, наркотиків;

•  наявність вибухонебезпечних речовин, зброї.

НЕ  ЗАБУВАЙТЕ   ПОВІДОМЛЯТИ   АДМІНІСТРАЦІЮ   ЗАКЛАДУ   ТА  КЛАСНИХ   КЕРІВНИКІВ  ПРО ТРАВМАТИЗМ  ВАШИХ  ДІТЕЙ, НАВІТЬ  ПІД   ЧАС   КАНІКУЛ

Десять кроків, щоб стати кращими батьками

1. Любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних передумов позитивної поведінки дитини. Батьківська любов допомагає дитині формувати впевненість у собі, викликає почуття власної гідності.

2. Прислуховуйтесь до того, що говорить Ваша дитина. Цікавтеся тим, що вона робить і відчуває.

3. Всі взаємостосунки, в тому числі й ті, що будуються на любові й довірі, потребують певних обмежень. Батьки самі мають визначити ці обмеження для дітей. Пам’ятайте, що порушення дітьми будь-яких обмежень є для них природним процесом пізнання, і не варто це розцінювати як прояв неслухняності. Діти почуваються більш безпечно, коли батьки також дотримуються визначених ними обмежень.

4. Сміх допомагає розрядити напружену ситуацію. Часом батьки бувають занадто серйозними. Це заважає їм сповна відчути радість батьківства. Вмійте побачити веселі моменти й дозволяйте собі сміх при кожній нагоді.

5. Намагайтесь побачити світ очима Вашої дитини і зрозуміти її почуття. Пригадайте, як Ви почувалися. Коли були дитиною, і яким незрозумілим здавався Вам світ дорослих, коли в Вами чинили несправедливо.

6. Хваліть і заохочуйте дитину. Сподівайтеся, що дитина поводитиметься добре, й заохочуйте докладати зусиль для цього. Хваліть її за хорошу поведінку.

7. Поважайте свою дитину так, як поважали б дорослого. Дозвольте дитині брати участь у прийнятті рішень, особливо тих, що стосуються її. Прислухайтеся до думки дитини. Якщо Ви змушені сказати дитині щось неприємне, подумайте, яким чином Ви сказали б це дорослому. Вибачайтеся, якщо вчинили неправильно по відношенню до дитини.

8. Плануйте розпорядок дня дитини. Малі діти почуватимуться більш безпечно, якщо дотримуватимуться чіткого розпорядку дня.

9. У кожній сім’ї є свої правила. Будьте послідовними і їх дотриманні, про намагайтеся виявляти певну гнучкість щодо дотримання цих правил маленькими дітьми. Діти можуть бути введені в оману, якщо одного дня правило виконується, а іншого – відміняється.

10. Не забувайте про власні потреби! Коли батьківство починає надто нагадувати важку працю, і ви відчуваєте, що Вам бракує терпіння, приділіть трохи часу лише собі. Робіть те, що приносить Вам задоволення. Якщо Ви розумієте, що втрачаєте контроль над собою і можете накричати на дитину, образити, принизити чи вдарити її, залиште дитину на кілька хвилин, порахуйте до десяти і заспокойтеся.

Як уникнути помилок, працюючи з учнями початкової школи над виконанням домашніх завдань

Пам’ятка батькам

 •  Виховуйте у дитини звичку готуватися систематично.
 •  Починати виконувати завдання можна вже через 1,5 – 2 години після шкільних занять. Оптимальний час – з 15.00 до 17.00.
 •  Привчайте дитину сідати до роботи без нагадувань.
 •  Навчіть дитину користуватися годинником. Покажіть, як за годинником робити перерви (10 – 15 хв) для активного відпочинку і знову сідати до роботи. Усе це дитина має виконувати незалежно від того, можете ви їй  приділити увагу чи ні.
 •  Навчіть дитину спочатку складати орієнтовний план майбутніх дій, радитися з вами та обговорювати, як виконати завдання, а потім самостійна приступати до роботи.
 •  Навчайте виділяти головне й другорядне, уміти зосередитися на головному.
 •  Не забувайте нагадувати учневі повторити правила, які вивчали на уроках.
 •  Виховуйте у дитини самоконтроль, самоаналіз та самооцінювання. Найпростіший спосіб самооцінювання – порівняння сьогоднішнього рівня виконання з учорашнім. Акцентуйте увагу навіть на незначних перемогах, щоб дитина помічала їх та намагалася досягнути більших результатів.
 •  Не порівнюйте результати навчання своєї дитини з результатами інших дітей, а тільки з її власними!
 •  Не забувайте відзначити старанність дитини. Не створюйте “хронічний дефіцит похвал” через те, що дитина одержує нижчий бал замість очікуваного високого.
 •  На початку навчального року корисно контролювати, як дитина виконує домашні завдання.     Перевірте, чи правильно вона зрозуміла пройдений матеріал. У І семестрі краще це робити щовечора, а в ІІ – контроль можна зменшити до двох-трьох разів на тиждень.
 •  Перевіряти – не значить “робити замість”: ніколи не підказуйте дитині готових рішень.

Шановні  батьки! 

Наш сайт- офіційний. Педагогічний персонал вчасно повідомляє всю інформацію, яка стосується перебування  Ваших дітей  в  закладі і не несе відповідальності, якщо Ви не проінформовані.

Якщо Ви зацікавлені  і хочете бути обізнаними в усіх питаннях, які вирішуються на сторінках сайту, будь ласка, користуйтесь і вичитуйте все, що Вас цікавить. Ми живемо в інформаційному суспільстві, прикро що Ви не знаходите часу, щоб поцікавитися життям Вашої дитини за межами родини.

Якщо  щось не зрозуміло- номери телефонів адміністрації

Ви знайдете на головній сторінці сайту.  Якщо в когось немає доступу до інтернету- телефонуйте класним керівникам, які завжди Вам допоможуть!

Будьте  уважними!

Стежте за новинами!