прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №04 від 08.01.2020

Про стан ведення

класних журналів

 

Відповідно до плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік, директором закладу та заступником директора з навчальної роботи було здійснено перевірку стану ведення класних журналів 1-11 класів.

Мета перевірки:

-оформлення класних журналів класними керівниками;

– перевірка стану ведення класних журналів на кінець семестру;

-стан відвідування учнів, контроль відвідування класними керівниками й учителями-предметниками;

-відповідність записів у журналі навчальному навантаженню вчителів-предметників;

-виконання навчальних програм і навчальних планів.

Записи у класних журналах здійснюються класними керівниками та вчителями – предметниками  мовою навчання  в основному  чітко й охайно.

Записи в журналах ведуться українською мовою, окрім сторінок з іноземної мови.

Розподіл сторінок журналу за навчальними предметами відповідає навчальному плану, розробленого відповідно до освітніх програм. Класні керівники записують на сторінках відповідних розділів журналу за абеткою прізвища й імена учнів повністю, не скорочуючи імена, прізвище, ім’я, по-батькові вчителя – предметника записують повністю.

Записи ведуться пастою одного кольору, розбірливим почерком. Вчителі вчасно записують дату проведення, тему уроку і домашнє завдання, виставляють поточні, підсумкові, семестрові оцінки; оцінки за письмові, практичні, лабораторні роботи, контрольні роботи; ведуть тематичний облік навчальних досягнень учнів, відповідно до наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів засвоєння учнем матеріалу теми протягом її вивчення, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом теми. Бали за ведення зошитів з української мови та літератури, російської мови та літератури, математики, іноземної мови виставляються щомісяця. Оцінювання в основному відповідає «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Класні керівники виконують свої обов’язки з ведення журналів: щодня ведеться облік відвідування учнів; своєчасно пишуться списки учнів.

Прибуття та вибуття учнів знаходить відображення через вказівку номера наказу та відповідної дати. Заповнено сторінки загальних відомостей про учнів та їхніх батьків, номери особових справ учнів. На відповідних сторінках відображено інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Слід відзначити сумлінну роботу по оформленню і веденню сторінок журналу учителів Склярової О.О., Склярової О.І. та Маліченко Н.Г. (журнал індивідуального навчання). Всі записи в журналах цих вчителів проводяться вчасно, чітко, охайно, відповідно до нормативних вимог.

У порівнянні з попередньою перевіркою стан роботи із класними  журналами  погіршився.

Також  встановлено і ряд порушень при веденні класних журналів.

У класних журналах вчителі допускають виправлення поточних та семестрових балів навчальних досягнень учнів, наведення дати проведеного уроку та інші виправлення. Такі порушення мали місце у Макогона В.М., Пишної Н.В..

Має місце підклеювання записів або навчальних балів у таких вчителів: Кошелєвої А.І. Антонової Л.Ф., Допускаються помилки у обліку відвідування учнів на уроці практично у всіх вчителів. Спостерігається пропуск дати проведеного уроку у Тєплоухова Є.В., Шкарлета В.Я., Ельсеіді Л.М.. Оцінено учнів, які відсутні на уроці у Макогона В.М., Шкарлета В.Я., Шавлак В.П., Забашти А.О., Кочури О.В..  Пропущено запис проведеного уроку з біології у 9 класі у Тєплоухова Є.В. Записано зайвий урок у 6 класі за 13.12 у Соломки Я.В.. Зустрічаються поодинокі випадки не дотримання методичних рекомендацій щодо заповнення сторінок класного журналу, а саме використання коректора при виправленні у Жиліної Н.А., Пишної Н.В., Соломки О.В., Макогона В.М.. Є випадки не оцінювання зошитів з російської мови (Кошелєва А.І) та англійської мови (Кочура О.В.) в дітей, які були відсутні протягом деякого часу. Вчителями здійснено відповідні записи. Спостерігаються випадки відсутності індивідуальних бесід з попередження дитячого травматизму з відсутніми дітьми.

На основі вище зазначеного та з метою усунення недоліків, (читати далі)