прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №08 від 14.01.2020

Про результати навчальних досягнень

 учнів за І семестр 2019/2020 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи школи, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів школи та вироблення відповідних методичних рекомендацій, в грудні 2019 року був проведений аналіз якості навчальних досягнень учнів 3-11-х класів з усіх предметів за результатами І семестру.

На початок 2019/2020 н.р. в школі навчалося 152 учні. На кінець І семестру в школі навчається 152 учні. Прибуло 2 учнів, вибуло протягом семестру 1 дитина. Всього випускників 9 класів – 14 учнів, 11-го класу – 4. Одна дитина учень 6 класу Сухінін Роман навчається за індивідуальною формою навчання (за станом здоров’я).

З високим рівнем навчальних досягнень закінчили І семестр 2 учні, це учні 3-4-х класів –  Кашуба Тихон та Гівчук Дар’я, 5-11-х класів – 0 учнів.

Не оцінювалися: 20 учнів: 1 клас (13 учнів) та 2 клас (7 учнів).

Оцінено на 10-12 балів 2 учні, що становить 1,5% від загальної кількості учнів, що оцінювались, на 7-9 – 28 учнів (21,2%), на 4-6 – 66 учнів (50%), на 1-3 – 36 учнів (27,3%). Відсоток якості складає – 22,7%. Найвищий рівень навчальних досягнень показали учні 5 класу (64%), 3 класу (59%). Найнижчі результати в учнів 9 класу (39%) та 10 класу (40%), які навчаються в основному на початковому та середньому рівнях (кількість учнів, які отримали оцінки високого (0%) та достатнього рівнів (10%).

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за предметами показав, що найнижча якість знань в учнів з алгебри (31,3%) та геометрії (28%), з фізики (26,5%), з історії України (14,6%), з всесвітньої історії (11%), української мови (13%).

Мають по одній оцінці середнього рівня 7 учнів: 3 клас – 1 учень (Дробот В., українська мова ); 4 клас – 2 учні (Васькіна І., математика, Сорокіна А., природознавство,)6 клас – 1 учень (Чумак Є., географія); 8 клас – 1 учень (Дробот О., фізика); 10 клас – 1 учень (Казмірчук О., геометрія),11 клас 1 учениця – Живолуп А., історія України).

Мають по одній оцінці початкового рівня 8 учнів: 4 клас- Боцман І., математика; 6 клас- Бондаренко В., українська мова; 7 клас- Дворниченко С., алгебра; 9 клас 3 учні: Ворошилов В., всесвітня історія, Гівчук К. та Погребняк А., алгебра.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем  низької успішності є низька мотиваційна основа, недостатня робота з учнями, які мають високий потенціал, недостатній зв’язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові та на педагогічній раді закладу, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів.

Виходячи з вищезазначеного, (читати далі)