прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК прапор Липчанiвський НВК

наказ №100 від 14.06.2019

Про підсумки здійснення

науково-методичної роботи

з педагогічними кадрами у

2018/2019 навчальному році

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу по школі від 02 жовтня 2018 року №174 «Про організацію методичної роботи в закладі 2018/2019 навчальному році».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на основі діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

У межах вирішення методичної теми проводилася робота, спрямована на реалізацію таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної підготовки педагогічних працівників шляхом організації методичних об‘єднань учителів-предметників школи.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у школі була створена методична рада, до якої ввійшли: голова – директор закладу, секретар – заступник директора з навчальної роботи, члени методичної ради – заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники методичних об’єднань вчителів-предметників, вчителі, що мають педагогічні звання.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • затвердження плану роботи методичної ради, методичних об’єднань, графіка проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;
 • погодження календарно-тематичного планування навчальних предметів, скоригованих навчальних програм та календарно-тематичного планування навчальних предметів;
 • про підготовку та хід атестації педагогічних працівників;
 • про підготовку та проведення предметних тижнів;
 • підсумки внутрішньошкільного контролю за станом викладання навчальних предметів, виконання навчальних програм та навчальних планів у навчальному році;
 • самоосвітня діяльність вчителів як засіб удосконалення професійної компетентності.

Методична робота з педагогічними кадрами реалізувалася через колективні та індивідуальні форми.

У школі працювали 4 методичних об’єднання:

 • методичне об’єднання вчителів початкових класів;
 • методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних предметів;
 • методичне об’єднання вчителів природничих предметів;
 • методичне об’єднання класних керівників.

Виходячи з основних цілей школи, методичні об’єднання розглянули такі питання:

 • вивчення основних нормативних документів, що регламентують функціонування загальноосвітньої школи;
 • виконання плану роботи методичного об’єднання;
 • обговорення тем самоосвіти вчителів-предметників;
 • аналіз навчальних програм та розгляд календарно-тематичного планування на навчальний рік;
 • актуальні проблеми методики викладання навчальних предметів;
 • формування громадської концепції на основі впровадження інноваційних освітніх технологій на уроках.

Протягом року в школі проведено ряд тематичних тижнів: тиждень початкових класів, тиждень математики, тиждень англійської мови.

Основне завдання методичної служби полягає в тому, щоб включити учителів у процес вдосконалення кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами передбачені різні форми роботи: індивідуальна робота над методичною темою, самостійна робота, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів та методичної літератури.

Протягом 2018/2019 навчального року створені умови для підвищення теоретичного і професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації 5 педагогічних працівників за спеціальністю «Українська мова та література », «Історія», «Фізична культура», «Хімія», «Початкові класи» .

Методична робота стимулювала педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії. За наслідками атестації у 2018/2019 навчальному році було атестовано на підтвердження кваліфікаційної категорії:

«спеціаліст першої категорії» – Маліченко Н.Г.;

Аналіз стану методичної роботи за минулий рік дає підстави вважати, що методична тема педагогічним колективом реалізується.

Разом з тим в організації методичної роботи є невирішені проблеми. Мали місце істотні недоліки в інформаційному забезпеченні вчителів. Недостатньо використано в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки.

На підставі вищезазначеного (читати далі)