прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №12 від 17.01.2019

Про  підсумки підготовки

з цивільного захисту за 2018 рік

та завдання на 2019 рік

На виконання Кодексу цивільного захисту України, наказу МОН України від 21.11.2016 року №1400 “Про затвердження Положення про функціональну  підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту”, адміністрацією відділу освіти Ізюмської РДА, закладів освіти району проводилась робота щодо забезпечення готовності керівного складу та невоєнізованих формувань ЦЗ до дій та НС техногенного, природного та соціального характеру, створення умов захисту дітей та працівників від наслідків аварій, катастроф, пожежі та інших факторів ураження.

У закладі створені невоєнізовані формування ЦЗ. Рівень матеріально-технічнічного забезпечення невоєнізованих формувань не відповідає вимогам. Пости радіаційного спостереження не забезпечені відповідними приладами. Санітарні пости забезпечені тільки медичними аптечками. Ланки пожежогасіння забезпечені необхідним інвентарем щодо пожежогасіння (вогнегасники, лопати, крюки, відра). Весь особовий склад невоєнізованих формувань ознайомлений зі своїми посадовими обов’язками і готовий виконувати поставлені перед ним завдання.

Центральний пост РХС забезпечено тільки необхідною документацією щодо швидкого розгортання.

План основних заходів підготовки з ЦЗ у 2018 році в основному виконаний. В  закладі підготовка учнів  з цивільного захисту здійснювалась  під час вивчення тем з розділу “Основи цивільного захисту”  предмета “Захист Вітчизни”, предмета “Основи здоров’я”. Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу “Основи цивільного захисту” та предмету “Основи здоров’я” здійснювалось під час проведення Дня цивільного захисту. В 2018 році в закладі було облаштовано сучасний кабінет Захисту Вітчизні.

З метою забезпечення достатнього рівня готовності цивільного захисту об’єкта до дій у надзвичайних ситуаціях у закладі розроблені довгострокові документи і документи підготовки цивільного захисту в 2018/2019 навчальному році. Видано накази про організацію і ведення цивільного захисту та про підсумки цивільного захисту.

Наказом закладу “Про організацію і ведення  цивільного захисту” на об’єкті визначені: комісія з питань надзвичайних ситуацій, невоєнізовані формування  цивільного захисту. Ведеться контроль стану цивільного захисту у структурних підрозділах, їх звітність.

Разом з тим, у процесі здійснення підготовки працівників і учнів з ЦЗ має місце такий недолік, як відсутність навчальних містечок з ЦЗ  і формальність у проведенні занять з особовим складом на місцях.

З метою поліпшення якості організаційної, практичної роботи з цивільного захисту, усунення недоліків, виконання заходів по захисту особового складу від надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу  та навчання їх діям у надзвичайних ситуаціях, (читати далі)