прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

Наказ №173 від 30.12.2020

Про виконання плану курсової підготовки вчителів закладу у 2020 році

Згідно з планом роботи школи, в _грудні місяці 2020 року_адміністрацією закладу перевірявся план виконання заходів з перепідготовки педагогічних кадрів. Відповідно до плану в 2020__році було підвищено кваліфікацію_вчителів та вихователів.

Мета перепідготовки педагогічних кадрів: активізувати самоосвітню діяльність педагогів у міжкурсовий період, підвищити ефективність навчальної роботи, виявити науково-методичний рівень підготовки кадрів, їх інтереси та запити, спрямувати увагу педагога на аналіз особистого досвіду викладання. Були створені умови для занять учителів, які перебувають на курсах без відриву від роботи, визначені дні для самоосвіти. Самоосвіта вчителя охоплює всі ланки навчально-виховного процесу: організацію та проведення уроку, розв’язання задач, обладнання кабінету, придбання й виготовлення наочності.

Згідно плану курсової перепідготовки педагогічних працівників закладу, наказів відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації, наказів закладу, листів- замовлення  КВНЗ «ХАНО», з метою підвищення науково-теоретичного та методичного рівнів учителів протягом 2020 року курсову перепідготовку при КВНЗ «ХАНО» пройшли:

Соломка Я.В. «Основи здоров’я», Черненко Г.В. «Трудове навчання», Чумак Р.О. «Мистецтво», Кучерявий М.М. «Історія. Географія», Антонова Л.Ф. та Шавлак В.П. «Початкові класи», Ревенко С.В. та Лещенко Н.П. «Вихователі різновікових груп», Проценко М.А. «Інформатика. Математика». Решта педагогічних працівників опановувала тематичні спецкурси відповідно до предметів, які викладають. Окрім того, двоє педагогічних працівників підвищили фахову майстерність на базі ХНПУ ім Г.С.Сковороди «Інститут підвищення кваліфікації і менежменту освіти» Проценко М.А. «Фізика» та Ельсеіді Л.М. «Біологія. У другій половині 2020 року навчання здійснювалось у дистанційній формі, на період дії карантину.

Таким чином, план курсової перепідготовки педагогічних працівників закладу у 2020 році виконано в повному обсязі. Під час проходження курсів учителі закладу отримували  завдання. Це сприяло підвищенню фахового рівня та збагаченню теоретично-методичних знань курсантів.

Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.

На підставі зазначеного вище та з метою удосконалення системи безперервної освіти педагогічних працівників закладу в 2019 році, (читати далі)