прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №36 від 12.03.2019

Про стан навчання учнів

з англійської мови

 

Згідно з графіком перевірки стану викладання навчальних предметів та річним планом роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік протягом лютого адміністрацією школи проведена перевірка стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови. Перевірка включала відвідування уроків, вивчення документації вчителя й учнівські зошити. Адміністрацією школи зроблено висновки за ре­зультатами відвіданих  уроків англійської мови, співбесід з учителем,  моніторингу навчальних досягнень учнів з предмета.

Навчання учнів англійської мови здійснюється   в кабінеті англійської мови  для учнів 5 – 11 класів та для молодших школярів. Матеріально-технічне забезпечення викладання предмету недостатнє. В кабінеті не має технічних засобів навчання (комп’ютер, проектор, екран, телевізор)

Учні 5 – 11 класів забезпечені підручниками на 100%, учні початкових класів на 100% (учні другого класу придбали підручники з англійської мови В.М. Плахотник за рахунок батьківських коштів). Є проблеми щодо до обладнання кабінетів саморобними дидактичними матеріалами, придбання словників та іншої довідкової літератури. Вчителем мало впроваджується у практику викладання англійської мови електронні засоби, які  урізноманітнюють навчальний процес.

Англійську мову у закладі викладає, Кочура Олена Володимирівна, закінчила у 2002 році Харківський національний університет імені Каразіна, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література», англійську мову викладає  10 років. Спеціаліст першої категорії.  В закладі працює з 11 лютого 2019 року.

Підвищення кваліфікації пройшла при КВНЗ «ХАНО»  англійська мова 2014 році № 1385/19. Атестація 03.04.2014 року.

Олена Володимирівна обізнана зі структурою та вимогами навчальних програм, критеріями  оцінювання навчальних досягнень учнів, методичними рекомендаціями щодо викладання іноземних мов у поточному навчальному році. Вивчає інноваційні технології, інтерактивні форми організації діяльності вчителя і учнів на уроці та впроваджує їх елементи в практику роботи, а саме:  ігрові технології, «мозкова атака», «мікрофон» тощо.  Бере  участь у роботі шкільного та районного МО.

Календарне планування складено відповідно до вимог навчальних програм, якісно виконується навчальна програма щодо кількості проведених на час вивчення уроків та виконання всіх видів мовленнєвої діяльності. Аналіз поурочних планів засвідчує підготовку  вчителя до уроків. Заповнення  сторінок класного журналу відповідає Інструкції по веденню класних журналів. Вчасно виставляються бали за тематичні навчальні досягнення учнів та ведення зошитів, достатня наповнюваність оцінок, правильні записи змісту уроку, домашнього завдання. Записи ведуться охайно. Систематично  перевіряються учнівські зошити, словники.

Учні беруть участь в районних олімпіадах, за останні три роки призових місць не має. В МАН та конкурсах професійної майстерності за останні 3 роки не брали. Робота  з обдарованими та здібними учнями ведеться, але недостатньо. Проводячи тиждень англійської  мови, вчитель підготувала цікаві вікторини, конкурси, проектні роботи, заочні подорожі, які підсилювали інтерес дітей до англійської мови та активізували спілкування іноземною.

Моніторинг навчальних досягнень з предмету здійснюється за результатами семестрового, річного оцінювання, проводяться адміністративні контрольні роботи.  В закладі  здійснюється квадрант аналіз по ЗНО. В 2016-2017 н.р. одна дитина здавала ЗНО з англійської мови та підтвердила відповідність оцінювання в закладі. В минулому навчальному році ЗНО з англійської мови не здавали.

Відвідані уроки характеризуються мовленнєвою спрямованістю, що сприяє формуванню чотирьох її видів: слухання, говоріння, читання, письмо. Вивчення усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається інтегровано.

Види діяльності на уроках вибираються учителями з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів.  Для перевірки засвоєння знань використовуються тестові завдання,  на уроках використовуються інформаційно-комунікативні технології, для проведення фізкультхвилинок тощо. На уроках постійно панує  доброзичлива обстановка педагогічного спілкування, уважного і тактовного ставлення до учнів.

На кожному уроці вчитель  визначає і здебільшого  реалізує освітні, виховні та розвиваючі цілі уроків. Так, у початкових класах учитель будує уроки таким чином, що вони набувають розвивального характеру, в процесі яких одні види діяльності переходять в інші, вміло проводиться інтегрування англомовної діяльності з різними видами практичної: руховою, ігровою, образотворчою, використовує елементи гри, змагання, іноді  поєднуються індивідуальні та фронтальні форми роботи з діяльністю в парах.  На уроці Олена Володимирівна використовує  наочність, виготовленої власноруч, схем і таблиць. Фізкультхвилинка проводиться щоуроку в ігровій формі. Учні 1 – 4 класів мають словнички, робочі зошити і зошити з друкованою основою. Учні 5-11 класів мають робочі зошити, зошиту для контрольних робіт не має (контроль здійснюють на окремих аркушах, які зберігаються у вчителя).

У процесі вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови основна увага акцентувалася на рівні сформованості основних комунікативних умінь відповідно до вікових особливостей учнів: уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах), розуміти зі слуху зміст текстів, здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до пост Як результати контрольних робіт, так і спостереження за роботою учнів на уроках, проведені в процесі вивчення стану викладання, засвідчують, що мовна підготовка значної частини учнів 5 – 11класів  має серйозні недоліки. Найбільш характерними з них є:

• слабкий лексичний запас  учнів, примітивні навички усного, писемного мовлення і читання;

• недостатня робота з обдарованими дітьми;

• невміння застосовувати засвоєний лексичний матеріал у подібних мовних ситуаціях;

• труднощі у підборі лексичного матеріалу для висловлення власного ставлення до певних подій та фактів, аргументації власних суджень.

На підставі вищезазначеного:

 

(читати далі)