прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №68 від 06.05.2019

Про стан навчання учнів з предмета

«Захист Вітчизни»

 

У процесі вивчення в школі предмету «Захист  Вітчизни» учні повинні усвідомити  положення Конституції України про захист держави, Закону «Про загальний  військовий  обов’язок  і  військову  службу»,  призначення  Збройних  сил  та  інших  військових  формувань,  засвоїти  основи  цивільної  оборони,  військової  справи,  медико – санітарної  підготовки.

Згідно з річним планом роботи школи у квітні 2019 року адміністрацією вивчалося питання щодо стану викладання предмета “Захист Вітчизни”. Узагальнення матеріалів здійснювалося шляхом перевірки календарно-тематичних, поурочних планів, записів у класному журналі, відвідування уроків, співбесід з учителем.

Предмет “Захист Вітчизни” у 2018/2019 навчальному році викладає вчитель Макогон Віталій Миколайович (29 років педагогічного стажу, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» курси підвищення кваліфікації «Захист Вітчизни» 12.04.2014 №90/15)

Вивчення предмета здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», Положенням про вивчення предмета «Захист Вітчизни», Програми «Захист Вітчизни», 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Київ. 2010. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 № 826). В  11 класі предмет «Захист Вітчизни» викладається 1,5 години на тиждень. Дівчата навчаються за програмою юнаків.

Макогон В.М. бере  участь в роботі районного методичного об’єднання вчителів предмета «Захист Вітчизни», пропагує патріотичне ставлення до військової справи.

Предмет «Захист Вітчизни» планується відповідно до вимог чинних програм. Складено наступні документи:

  • Розділ річного плану роботи школи «Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання»;
  • Потижневий план вивчення тем;
  • Розклад занять на рік;
  • План-конспект для проведення кожного уроку.

Адміністрацією школи видано накази:

  • Про організацію та проведення занять з викладання предмету «Захист Вітчизни» у 2018/2019 н.р.;
  • Про проведення навчально-польових занять;
  • Про організацію і здійснення цивільної оборони в школі;
  • Про підготовку і проведення Дня цивільного захисту.

Основною організаційною формою предмета «Захист Вітчизни» є урок, що проводиться вчителем згідно програми та розкладу занять. Відвідані уроки показали, що вчитель Макогон В.М. в основному дотримується програмних вимог курсу, впроваджує на заняттях статутні вимоги, відпрацьовує вміння подавати та виконувати статутні команди. Відвідування уроків даного вчителя свідчить, що вони цілеспрямовано вирішують завдання шкільної освіти з предмета «Захист Вітчизни». Під час вивчення теоретичного матеріалу вчитель використовує елементи сучасних інноваційних педтехнологій.

В цьому році отримано сучасний кабінет «Захисту Вітчизни» ноутбук, проектор, 2 навчальні автомати Калашникова ( для збирання і розбирання), 2 ручні осколкові гранати, 2 загальновійськових захисних костюма, мультимедійний лазерний  тир, плакати.

У роботі вчителя використовуються словесні, наочні та практичні методи засвоєння матеріалу.

Велика увага на уроках приділяється заходам безпеки учнів. За звітний період травмувань не відбувалося.

Заняття проводяться в кабінеті історії,  в якому є серія плакатів з даного предмету, але відсутній «Куточок допризовника». Уроки  «Захисту Вітчизни»  проводяться згідно відповідної структури (теоретична частика, яка проводиться в кабінеті та практична, яка реалізується в спортивному залі, на спортивному майданчику.  Переважають комбіновані уроки, в яких поєднуються повторення вивченого та засвоєння нового матеріалу

Теоретичні заняття Макогон В.М. проводить переважно у формі розповіді, бесіди з використанням наочності, розглядає поняття, визначення, основні положення тем, аналізує вимоги Статуту Збройних Сил України. На практичних заняттях вчитель формує навички виконання прийомів з військової справи і медико – санітарної підготовки.

При проведенні занять здійснюється поточне оцінювання знань учнів, але проаналізувавши записи в класному журналі виявилося, що не завжди виставляються поточні оцінки.

Також недостатньо уваги приділяється вогневій підготовці учнів, практичним навичкам стрільби з пневматичної зброї.

Організація і проведення навчально-польових занять планується директором школи. Для записів змісту тем та навчальних досягнень учнів на навчально-польових заняттях відведено окремі сторінки класного журналу. Кількість занять співпадає з кількістю в програмі.

З метою запобігання негативних процесів у духовній сфері особистості у школі проводиться робота щодо виховання у школярів почуття патріотизму, військового обов’язку перед Батьківщиною. У річному плані школи внесено тематичні виховні години, уроки мужності, зустрічі з військовослужбовцями АТО, конкурси на краще виконання віршів, пісень воєнної тематики, присвячені до дня Перемоги. У жовтні проведено заходи до Дня Захисника України та Дня українського козацтва, у грудні були проведені заходи до святкування Дня збройних сил України. В цьому році(15 травня) учні закладу приймуть участь у військово- патріотичній грі «Джура».

Результати перевірки рівня навчальних досягнень учнів згідно оцінювання за І семестр поточного навчального року:

клас Кілкість учнів у класі Рівень навчальних досягнень учнів за результами семестрового оцінювання К.З Зн.
низький середній достатній високий
11 13 2 11 0,7

В ході перевірки виявлено, що учні засвоюють навчальний матеріал на належному рівні.

Головною складовою патріотичного виховання є формування в учнів любові до «малої» Батьківщини, як складової України через знання історії, вивчення культури, звичаїв, обрядів.

Під час перевірки також, нажаль, було виявлено недоліки:

– несистематичне виставлення оцінок у щоденники учнів;

– вчитель не завжди коментує досягнення учнів відповідно до критеріїв оцінювання учнівських досягнень;

– не всі учні на уроках предмета «Захист Вітчизни» працюють у зошитах;

– недостатньо уваги приділяється вогневій підготовці учнів, практичним навичкам стрільби з пневматичної зброї,

– відсутня армійська полоса перешкод і не виконується практичне заняття вправ стрільби;

–  не на належному місці стройова підготовка, не проводиться  конкурс строю і  пісні через малу кількість учнів, що вивчають предмет.

Виходячи з вище викладеного, та з метою покращення стану викладання  предмету «Захист Вітчизни» в  школі та підвищення рівня навченості  учнів (читати далі)