прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

Охорона праці та безпека життедіяльності

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі проводиться на основі Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» від 21.11.2002р., «Про безпеку життєдіяльності», «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993р., «Про дорожній рух» від 30.06.1993р., наказу МОН України від 01.08.1981р. №563 «Про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти».

На початку нового навчального року видані накази:

– наказ від 01.09.2021р №95 «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі освіти»;

Розроблені посадові інструкції, інструкції з охорони праці. В школі наявні і ведуться наступні документи з техніки безпеки та охорони праці:

1. Акт прийому готовності школи до нового навчального року;

2. Акти дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках;

3. Протокол перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль»; ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.

4. Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;

5. Журнал реєстрації вступного інструктажу на робочому місці;

6. Журнал реєстрації нещасних випадків;

7. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;

8. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;

9. Журнал видачі інструкцій з охорони праці;

10. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки при організації суспільно-корисної праці і проведення позакласних і позашкільних заходів;

11. Журнал навчання працівників з охорони праці;

12. Наказ на призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки;

13. Інструкції з охорони праці внавчальних кабінетах, майстернях, спортзалах;

14. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі;

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи;

16. Акти про нещасні випадки з працівниками школи, пов’язані з виробництвом; з учнями під час навчально-виховного процесу (форма Н-1, Н-2);

17. Нормативні і інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки;

/Files/images/post-2032-0-75129400-1366114964.jpg

У додатку до річного додатку роботи закладу заплановані і виконуються заходи з охорони праці техніки безпеки з учнями і працівниками ліцею. проводиться вступний та первинний, повторний та цільові (а в разі – позапланові) інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного навчального кабінету, з кожного виду практичних та лабораторних робіт, які пов’язані з можливостю отримання учнями травм або загроз здоров’ю учнів.

У кзакладі створені куточок з охорони праці. Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів.

Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Учні, працівники ліцею в установлені терміни проходять медичний огляд, усі працівники мають санітарні книжки. Адміністрацією закладу здійснюється постійний контроль за організацією харчування в закладі освіти. Жодного випадку харчових отруєнь за вини їдальні не було. За три роки не зфіксовано порушень правил техніки безпеки, випадків працівників на виробництві. Розклад уроків відповідає – санітарно-гігєнічним нормам.

Діяльність закладу спрямована на дотримання санітарно-гігієнічних норм, у відповідності до ДержСанПіН, що неодноразово підтверджені актами перевірок. В ліцеї є такі приміщення: класні кімнати, спальні, навчальні кабінети, лаборантські,  ігрова кімната, спортивна зала, їдальня, медичний кабінет,  актова зала, бібліотека, адміністративні, допоміжні приміщення – рекреації вестибюль.

Стіни в навчальних приміщеннях гладенькі, підлягають вологому прибиранню. Класні кімнати для учнів 1-4 класів розміщені на І поверсі.

Спортивний зал розташований на І поверсі. Актовий зал розміщений на ІІ поверсі

На кожному поверсі розміщені плани евакуації.

Харчування дітей у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Вживання їжі проводиться в один і той самий час, відповідно спеціально складеного графіка, затвердженого директором закладу.

Усі навчальні приміщення загальноосвітнього навчального закладу мають природне освітлення.

Світло незалежно від розміщення вікон падає майже на всі робочі місця зліва.

Штучне освітлення в закладі забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп та ламп розжарювання .

У спортивному залі освітлювальна арматура, вікна та опалювальні прилади закриті металевими сітками.

Світильники миються не рідше ніж один раз на три місяці, вікна – один раз на півріччя.

Чистота повітря в ліцеї забезпечується:

– регулярністю вологого прибирання;

– використанням усіх видів провітрювання.

Класні кімнати та кабінети провітрюються на перервах, а рекреації під час уроків.

Навчальні класи та кабінети обладнані меблями згідно з діючими нормативними документами.

Класні керівники для профілактики порушень постави пересажують школярів не менше 2 рази на рік, з першого ряду на третій і навпаки з дотриманням відповідності групи меблів їхньому зросту та з урахуванням гостроти зору й слуху.

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності запроваджено оперативно-адміністративний контроль з охорони праці.

Адміністрацією закладу здійснюється постійний контроль за своєчасним навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями та вихованцями на заняттях та уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики, фізкультури, ЗВ, при організації суспільно-корисної праці масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять завідувачі навчальними кабінетами, вчителі, вихователі, класні керівники. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Проводиться контроль: з техніки безпеки з працівниками навчального закладу при проведенні різного типу робіт, реєстрація цих інструктажів здійснюється у відповідному журналі.

Контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з техніки безпеки для кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду робіт. Такі інструкції наявні у всіх кабінетах, на всіх робочих місцях. Всі вони затверджені директором ліцею і погоджені з трудовим колективом.

Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності постійно аналізується, ведеться контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, за результатами аналізу і контролю видаються відповідні накази та довідки, розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності є основою для складання річних звітів, темою засідань педагогічної ради.

В закладі систематично проводиться робота з надзвичайних ситуацій. Відпрацьовуються навички з евакуації учнів та вихованців (жовтень, грудень, березень, квітень)

Розроблена та розповсюджена серед учасників освітнього процесу Пам’ятка про правила поводження з виявлення підозрілих предметів.

Розміщена інформація на стенді «Безпека життєдіяльності» щодо правил безпеки на воді та з надання першої допомоги потерпілим; дотримання правил із запобігання харчових отруєнь (гриби, ягоди, брудні руки; немиті фрукти, оброблені хімікатами; спекотна погода, при якій продукти швидко псуються); Пам’ятка про правила поводження з виявлення підозрілих предметів та зображення вибухонебезпечних предметів.