прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

Наказ №169 від 30.12.2020

Про виконання навчальних програм та

 навчального плану на кінець І семестру

2020/2021 навчального року

 

Освітній процес в закладі організований відповідно до навчального плану закладу. Згідно нього навчання в І семестрі тримав з 01.09.2020 по 29.12.2020 року.

Згідно з річним планом роботи Липчанівського НВК у грудні 2020 року було проведено перевірку стану виконання навчальних планів і програм учителями НВК.

Навчальні програми в 1-11 класах відповідають вимогам Статуту НВК. Програми, за якими працюють учителі, відповідають вимогам навчальних програм і навчально-методичних посібників, схвалених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки України.

Під час здійснення перевірки особлива увага зверталася на виконання практичної частини навчальних програм: контрольних робіт, практичних та лабораторних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, бесід з позакласного читання тощо з відповідних предметів. Із цією метою було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів.

Перевіркою встановлено, що всі вчителі працювали відповідно до календарних планів і програм, затверджених МОН України, учителі 1-4 класів і вчителі-предметники 5-11 класів виконали програму за кількістю годин, за практичним мінімумом контрольних робіт, методичного листа та змістовно.

У зв’язку зі святковими днями, які припадали на робочі дні навчального тижня, всі учителі здійснили вчасно корегування та внесли відповідні зміни до календарно-тематичних планів. Тому за рахунок інтенсифікації та ущільнення навчального матеріалу навчальні програми виконано з усіх предметів варіативної та інваріантної складової Навчального  плану на кінець І семестру 2020/2021 навчального року у  кожному класі.

У 1- 4 класах навчальні предмети викладалися за освітньою  програмою І циклу початкової освіти (1-2 роки навчання), та освітньою програмою І ступеня (3-4 класи), що реалізовують Державний стандарт початкової загальної освіти.

Оцінювання в 1,2 класах проводилося в І семестрі  з усіх предметів вербально.

У 3 класі контроль і оцінювання навчальних досягнень здійснюється на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання.

У 4 класі перевірні роботи (списування, диктант, аудіювання, письмові перекази, читання мовчки, мовні контрольні роботи) учні виконують у зошитах для контрольних робіт.

Перевірка виконання навчальних планів і програм у 5-11 класах виявила, що є відставання з  предметів.

У зв’язку з проходженням курсів підвищення кваліфікації вчителя фізики Проценко М.А., вчителів початкових класів Антонової Л.Ф. та Шавлак В.П., вчителя історії Кучерявого М.М., вчителя трудового навчання Черненко Г. В., також перебування на лікарняному вчителя початкових класів Антонової Л.Ф., вчителя історії Макогона В.М., вчителя зарубіжної літератури Бондаренко С.Ю., вчителя музичного мистецтва Чумак Р.О., вчителя хімії Каун І.А., додаткових осінніх канікул (19.10- 23.10.20) та соціальної відпустки  вчителя зарубіжної літератури Бондаренко С.Ю. є незначне відставання з предметів (зарубіжна література, російська мова, математика, історія, природознавство, географія, фізика ), але програма за І семестр виконана в повному обсязі за рахунок ущільнення навчального матеріалу та замін уроків з фізики, астрономії та уроків в 1 класі.

Записи в класних журналах учителі, що викладають в 5-11 класах, здійснювали відповідно до методичних рекомендацій, провели потрібну кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт.

Із предметів українська мова, російська мова, іноземна  мова (англійська) здійснено передбачені програмою години  на організацію аудіювання, діалогу, письмових  та усних творів, в  тому числі домашніх та класних, інших видів контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.

У 10-11 класах навчання здійснювалося за філологічним профілем.

Для учня 7 класу Сухініна Романа здійснюється навчання за індивідуальною формою (за станом здоров’я).

Варіативна складова навчального плану в 5-11 класах була спрямована на посилення предметі інваріантної складової, індивідуальні заняття та консультації та вивчення курсу «Харківщинознавство» (8-9 клас).  (читати далі)