прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

Наказ №172 від 30.12.2020

Про стан навчання учнів

з предмету основи здоров’я

 

Згідно з графіком перевірки стану викладання навчальних предметів та річним планом роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік протягом грудня адміністрацією закладу проведена перевірка стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я.

Мета предмета «Основи здоров’я» – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.

У процесі вивчення було відвідано уроки з предмету основи здоров’я (5-9 класи), проведено індивідуальні бесіди з учителем щодо питань вдосконалення освітньої та самоосвітньої роботи, вивчено рівень навчальних досягнень учнів, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень використання наявної бази, перевірено шкільну документацію.

Викладання основ здоров’я 5-9 класах здійснює Соломка Яна Вікторівна, вчитель початкових класів, освіта повна вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», педагогічний стаж 22 роки.

З метою вивчення результативності роботи вчителя та об’єктивності У ході перевірки предмета з учителем були проведені індивідуальні бесіди, методичні консультації з питання організації роботи з учнями  5-го класу в адаптаційний період.

Аналіз матеріальної бази та матеріального забезпечення предмета показав, що підручниками з основ здоров’я учні школи забезпечені на 85%.

Комп’ютерне забезпечення викладання предмета в наявності:

–       кабінет оснащений проектом, екран, ноутбук;

–       в кабінеті є персональні компьютери, підключені до мережі Інтернет, що дає можливість створювати певні проекти, здійснювати перевірку знань за допомогою певних програм.

Аналіз показав, що вчитель ознайомлений з навчальною програмою, методичними рекомендаціями щодо викладання основ здоров’я у поточному навчальному році, інструкціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета. Програма з предмета виконується в повному обсязі та своєчасно згідно з календарними планами вчителя.

Календарні плани для 5-9-х класів складені за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я (зі змінами), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України № 804 від 07.06.2017 року.

Класні журнали ведуться згідно Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України № 496 від 03.06.2008 року.

Наслідки вивчення роботи вчителя, аналіз успішності учнів з предмета показали, що педагог демонструє достатній  рівень викладання основ здоров’я,  забезпечує засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них навичок безпечної для особистого здоров’я та здоров’я оточуючих поведінки, виховує в них свідоме ставлення до власного здоров’я, формує здоровий спосіб життя.

Перевіркою встановлено, що вчитель проводить уроки на достатньому рівні. Під час уроків використовує репродуктивні, пошукові, словесно-дослідницькі методи роботи.  Застосовує фронтальні, групові, парні форми роботи, намагається залучаючи  до роботи  всіх учнів класу.

Заняття відзначають доступність, зрозумілість викладення нового матеріалу, але не на достатньому рівні використовуються наочності: схеми, малюнки, ілюстрації, дидактичний матеріал. На заняттях ведеться робота щодо реалізації здоров’язберігаючої компетентності: не завжди раціонально розподілений час уроку, проведення фізкультхвилинок частіше передбачені для учнів 5-7 класів, для яких підібрані  вправи, на покращення кровообігу головного мозку, на  формування правильної осанки., в 8-9 класах практично не проводяться.

Кабінету основ здоров’я немає, уроки основ здоров’я  проходять в кабінеті інформатики, але вчитель намагається створити куточки здоров’я, оснащує кабінет стендами, методичною літературою. Використовує на уроках зразки гігієнічних засобів, малюнки, таблиці, які виготовляє за допомогою мережі Інтернет.

Оформлені куточки «Куточки здоров’я», в яких розміщенні матеріали з питань профілактики наркоманії, СНІДу, режим дня, правила гігієни, телефони екстренних служб, правила запам’ятовування.

В рамках перевірки викладання предмету в грудні були проведено виховні заходи до дня боротьби зі СНІДом 1 грудня (виставка малюнків та плакатів «Молодь проти СНІДу»1-9 класи, перегляд відеороликів « Життя на повну силу», флешмоб учні1-3 класів, проведені вікторини для учнів 8-9 класів «Що треба знати про СНІД?», конкурс для учнів 5 класу ).

Рівень навчальних досягнень учнів

Назва предмета клас Кількість учнів високий достатній середній початковий К.з.
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  
Основи здоров’я 5 18 8 44,4 7 38,9 3 16,7 0,6
  6 8 6 75 2 25 0,7
  7 18 10 55,6 6 33,3 2 11,1 0,6
  8 20 4 20 14 70 2 10 0,5
  9 19 8 42,1 11 57,9 0,6

 

(читати далі)