прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №199 від 11.12.2019

Про стан навчання учнів

з біології

Згідно з графіком перевірки стану викладання навчальних предметів та річним планом роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік протягом листопада адміністрацією закладу проведена перевірка стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології. Перевірка включала відвідування уроків, вивчення документації вчителів й учнівські зошити. Адміністрацією школи зроблено висновки за ре­зультатами відвіданих  уроків біології, співбесід з учителем,  моніторингу навчальних досягнень учнів з предмета.

Біологію  в НВК викладає Ельсеіді Лілія Миколаївна, освіта вища, у 2000  році закінчила Харківський педагогічний інститут ім Г.С.Сковороди , отримала кваліфікацію вчителя, спеціальність  «Хімія та біологія», має педагогічний стаж – 15 років.              Кваліфікаційна категорія  – «спеціаліст першої  категорії». Працює над проблемною темою: «Впровадження сучасних новітніх технологій- шлях до формування творчої особистості вчителя та учня».  В травні 2019 року  пройшла курсову перепідготовку  при КВНЗ «ХАНО» за спеціальністю  «Хімія». Біологію в закладі викладає перший рік. Курси з біології заплановані на 2020 рік.
Тєплоухов Євгеній Володимирович – освіта вища, в 2007 році закінчив Державний педагогічний університет ім Каразіна,  біологію викладає 6 років, має ІІ кваліфікаційну категорію, спеціальність за дипломом викладач хімії та біології. Курси підвищення кваліфікації пройшов при КВНЗ «ХАНО» в 2016 році.  «Використання ІКТ на уроках  біології та хімії» – тема, над якою працює вчитель. Обмін досвіду з колегами здійснює на РМО та ШМО, публікацій немає. Викладання предмету біологія здійснює в 9-11 класах, в закладі працює перший рік.
Викладання біології здійснюється згідно чинних програм Навчальна програма Біологія 6-9 класи Затверджена МОН України від 07.06.18 № 804:Навчальна програма Біологія і екологія 10-11 рівень стандарту затверджено МОН України наказ №1407 від 23.10.17

Календарно-тематичне планування вчителів складено з врахуванням програмових вимог, визначені уроки узагальнення та повторення. Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з біології.
З метою оцінки стану викладання предмету та визначення рівня навчальних досягнень учнів  відвідано уроки вчителів, ознайомлено  з календарно-тематичними планами, веденням класних журналів, формами та методами обліку знань і навичок учнів.

На уроках застосовуються різноманітні методики, у тому числі і інтерактивні. Також застосовуються методи підтримки уваги учнів, використовується достатня кількість цікавої інформації, схеми та таблиці, які допомагають розвитку вміння складання опорних конспектів. Лілія Миколаївна постійно активізує розумову діяльність учнів. Нові знання закріплюються поетапно, в кінці уроку робляться узагальнюючі висновки.

На належному рівні відбувається перевірка не тільки об’єму знань, логічності відповідей, але й вміння застосовувати свої знання на практиці. Перевірка знань здійснюється систематично, ведеться постійний контроль за розумінням змісту матеріалу. Робочі зошити, зошити для практичних робіт та контрольних мають всі учні. Підручниками учні 7-9 та 11 класів забезпечені стовідсотково, учні 7 класу  на  83 %. Мають підручники двох авторів.
У школі  кабінету біології не має, уроки проводяться в кабінеті хімії та трудового навчання. Кабінет оформлений навчальними стендами, озеленений, навчальні таблиці з усіх розділів біології лише в 7-9 класах, для старших класів навчальні таблиці потребують оновлення. Є підсобне приміщення для зберігання навчально – матеріальної бази.

При підготовці до уроків вчителька використовує методичні посібники, додаткову літературу, фахові журнали, інформаційні ресурси Інтернету. На уроках нові терміни вводяться за допомогою сигнальних карток.
Лілія Миколаївна практикує різні типи уроків: уроки засвоєння нових знань, формування нових знань і вмінь, комбіновані, уроки – ігри, нестандартні уроки узагальнення і систематизації. Під час вивчення нового матеріалу, закріпленні знань та при перевірці домашнього завдання використовує елементи інтерактивних технологій, організовує роботу учнів в парах та групах. Євгеній Володимирович практикує уроки-лекції, бесід,  де відбувається начітка матеіалу.
Протягом листопаду  Ельсеіді  провела  відкритий урок, як вчитель який атестується: урок в 7класі на тему « Загальна характеристика типу Хордові».     На всіх  відвіданих уроках використані мультимедійні засоби навчання, які роблять процес цікавішим та яскравішим. Продемонстровано мультимедійні презентації, відеосюжети. Уроки проведено на достатньому науково – методичному рівні.

З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів з біології було проведено контрольні роботи для учнів 6 – 11-х класів, результати яких подано у таблиці:

  Клас ПІБ учителя Предмет

 

Учнів

у класі (ви     (писали

к. р.)

Початковий                                     рівень Середній

рівень

Достатній       рівень Високий

рівень

Якісний

показник

К-ть. % К-ть % К-т % К-т % %
6 Ельсеіді Л.М. Біологія 17 (13 ) 1 7,6 9 69,2 2 15,3 1 7,6 23 %
7 Ельсеіді Л.М. Біологія   19 (15)      3 20 6 40 6 40 50 %
8 Ельсеіді Л.М. Біологія   17 (14 ) 1 7,1 9 64,3 4 28,6 28,6 %
9 Тєплоухов Є.В. Біологія 14(13) 3 23 3 23 7 54 54%
10 Тєплоухов Є.В. Біологія 10(8) 4 50 4 50 50%
11 Тєплоухов Біологія 4(2) 2 100 100%

Найкращий результат за наслідками контрольної роботи показали учні 11 класу з теми «Адаптації» 100%; 9 клас з теми «Хімічний склад і структура клітини»  54%; 50% – 10 клас з теми «Біорізноманіття»; та  учні 7 класу з теми « Різноманітність тварин» ( 50%). Найгірші результати показали учні 8 класу з теми « Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини та травлення» ( 28%)  та учні  6 класу з теми « Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності » (23%).

При виконанні контрольних робіт найбільш типовими помилками були:

  • недостатньо знають будову одноклітинних організмів;
  • нечітко здійснюють формування відповідей
  • виникають труднощі визначенні структури клітини, не розуміють взаємозв’язків збудови та функцій.

В позаурочний час вчитель Ельсеіді Л.М. залучає школярів до  шкільних заходів в рамках тижня біології, вчителем  було проведено тиждень біології з 11 по 15 листопада 2019 року .Саме виховання екологічної культури в учнів, бажання викликати  інтерес до предмету, поглиблення практичних знань з біології, збагачення кругозору, розвиток творчих здібностей в учнів та організація пошукової і самостійної роботи  –   це було найголовніше завдання, яке поставив перед собою вчитель біології, плануючи тиждень. В рамках тижня було проведено інтегровану вікторину, біологічний квест «У пошуках скарбу», також діти стали учасниками акції «Альтернатива спалюванню листя», інтелектуальна гра «Найрозумніший» та фотовиставка «Мій рідний край- моя земля».

  • Учнів, які брали участь у тижні біології було нагороджено грамотами та заохочувальними оцінками.

На підставі вищезазначеного: (читати далі)