прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №6 від 08.01.2019

Про результати навчальних досягнень

 учнів за І семестр 2018/2019 н.р.

 

На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, відповідно до плану роботи закладу, адміністрацією було проаналізовано результати навчальних досягнень учнів у І семестрі 2018/2019 навчального року. Опрацьовано звіти класних керівників.

На початок року у школі навчалося 155 учнів, що на 17 менше, ніж минулого року: у початковій ланці – 58 чол. (на 14 учнів менше); в школі  ІІ ступеня  навчалося 82 учні (на 5 чол. більше), у школі  ІІІ ступеня – 15 учнів (на 7 чол. менше). На кінець семестру маємо таку кількість: всього – 155 чол., у школі І ступеня – 58 учнів, у школі ІІ ступеня – 82, ІІІ ступеня – 15 чол.. За семестр вибув 1 учень Євмен Н. (3 клас), прибув 1 учень Ставицький Я. (2 клас). Учнів 3-11-х класів – 125 учнів. Учні 1-2 класів не оцінюються за рішенням педагогічної ради. Учень 4 класу (Сухінін Р.) навчається за індивідуальною формою навчання.

Загальні результати навчальних досягнень учнів школи за І семестр 2018/2019 навчальний рік у порівнянні з результатами І семестру 2016/2017 н.р. та 2017/2018 н.р. представлено в таблиці

Таблиця навчальних досягнень учнів

Навчальні роки Всього учнів школи Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів %
2016/2017 134 23 17,5 77 55,7 33 26 1 0,8
2017/2018 127 32 25,2 69 54,3 26 20,5 0 0
2018/2019 125 38 30,4 62 49,6 25 20 0 0

Високий рівень навчальних досягнень не має жоден учень школи.

Кількість учнів, які мають низький рівень знань від 1 і більше низьких оцінок із основних предметів інваріантної складової 38 учнів, що становить становить 30,4 % від загальної кількості учнів які підлягають оцінюванню за І семестр 2018/2019 н.р. Також мають по одній оцінці початкового рівня 16 учнів: 3 клас- 1 учень (Гасимов О.-англійська мова),5 клас-3 учні (Карпенко І., Нестеренко І., Слабун Н. – англійська мова); 6 клас – 3 учні (Маляров Д., Сорокіна А. – математика, Шадловський Б.-англійська мова); 7 клас -3 учні (Босенко В.-алгебра,Зубенко К.- біологія, Шило С.- трудове навчання); 8 клас – 5 учнів (Ворошилов В., Горбань О. – біологія, Погребняк А. – геометрія, П’ятаков В.- англійська мова, Сисоєв Д.- алгебра); 9 клас – 1 учень (Абросимов М.- геометрія).

Кількість учнів, які мають достатній рівень знань у І семестрі 2018/2019 н.р.  – 25 учнів, що становить 20 %, а учнів які мають середній рівень знань – 62 учні, що становить 49,6 %.

Мають по одній оцінці середнього рівня 9 учнів: 3 клас – 4 учні (Голуб’єв К., Закутній Є., Приходько С., Скрипник Т.- англійська мова); 4 клас – 2 учні (Власенко А.,П’ятакова В. – іноземна мова; 6 клас – 1 учень (Богинська К.- математика); 7 клас – 1 учень (Савран А. – географія); 11 клас – 1учень (Парфенюк Х.- біологія)

Відповідно до поданих рейтингових звітів класними керівниками маємо наступний рейтинг по класах:

Клас К-ть учнів Рівень навчальних досягнень учнів Якість знань, %
початковий середній достатній високий
К-ть учнів % К-ть учнів % К-ть учнів % К-ть учнів %
3 20 3 15 11 55 6 30 0 0 0,54
4 8 0 0 4 50 4 50 0 0 0,63
5 20 4 20 10 50 6 30 0 0 0,53
6 19 7 36,8 8 42,1 4 21 0 0 0,46
7 18 8 44,4 10 55,5 0 0 0 0 0,39
8 14 8 57,1 5 35,7 1 7,1 0 0 0,38
9 11 5 45,5 5 45,5 1 9 0 0 0,41
10 2 0 0 2 100 0 0 0 0 0,5
11 13 3 23,1 7 53,8 3 23,1 0 0 0,5

Найкращі показники в учнів 4-го класу. Найгірший показник навчальних досягнень мають учні 6-го, 7-го, 8-го та 9-го класів.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна зробити висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на достатньому рівні можуть навчатися ще 10% учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем  низької успішності є низька мотиваційна основа, недостатня робота з учнями, які мають високий потенціал, недостатній зв’язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів.

Виходячи з вищезазначеного

 (читати далі)