прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №5 від 08.01.2019

Про стан навчання учнів

з математики

 

Відповідно до плану роботи закладу протягом грудня 2018 року проводилась перевірка вивчення стану навчання учнів з математики, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень  учнів.

Наслідки вивчення та результати проведених контрольних робіт свідчать про те, що вчителі мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета. Забезпечують засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розу мову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення..

Перевірка показала, що навчальна програма повністю виконується.

Якість навчально-виховного процесу з математики у 5 -11 класах, забезпечують 2 вчителя: Пишна Н.В. та Соломка О.В., які працюють за фахом.

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя Педагогічний стаж Кваліфікаційна категорія, звання Класи
1 Пишна Надія Василівна 13 років Спеціаліст І кваліфікаційної категорії 5-7, 9 (алгебра), 11 класи
2 Соломка Олег Валентинович 20 років Спеціаліст І кваліфікаційної категорії 8 алгебра, геометрія, 9 (геометрія), 10

Відповідно до вимог діючих програм та з урахуванням методичних рекомендацій щодо викладання математики, алгебри, геометрії у 2018/2019 н.р. вчителями складено календарне планування, в якому зроблено чіткий поділ на теми, враховано всі передбачені програмою контрольні роботи.

Відвідані уроки показали, що в основному вчителі Пишна Н.В. та Соломка О.В. проводять на достатньому рівні. Вчителі приділяють увагу роботі з підручником, розвивають логічне мислення.

Зауважень до ведення класних журналів немає, записи в журналах відповідають календарним планам, що в свою чергу відповідають вимогам програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів.

Вчителі математики у своїй роботі намагаються впроваджувати нові форми та методи навчання і виховання у викладанні предмету. Однак майже на кожному уроці вчителям необхідно привчати учнів до самоконтролю та взаємоконтролю своєї діяльності, що спонукає дітей до самостійності в роботі та формуванню стосунків учитель-учень на взаємодовіри, повазі. А самоперевірка виконаних завдань є одним з головних чинників успішної роботи на ЗНО.

Вчителі займаються самоосвітою, беруть участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів математики.

Не менш важливим у полі діяльності вчителя є питання оснащення кабінету математики. У закладі функціонує один кабінет математики, паспорт в наявності, але не оплачується (керівник Пишна Н.В.). Соломка О.В. викладає предмет в кабінеті інформатики.

У кабінетах в наявності є відповідна наочність з геометрії, таблиці з алгебри та геометрії, роздатковий матеріал, допоміжні збірники та посібники,  однак багато таблиць, моделей стереометричних фігур, геометричних приладів є минулих років потребують оновлення, також в наявності доробки учнів (реферати, проекти, математичні цікавинки, історичні повідомлення, тощо) текстів самостійних та контрольних робіт, плани і матеріали для проведення тижня математики. Відсутність у кабінеті комп’ютерного забезпечення не дає вчителю (Пишній Н.В.) можливості в повній мірі використовувати інформаційно-комунікаційні технології навчання: вчитель обладнує кабінет до уроку, застосовуючи власний ноутбук. Стан зберігання навчально-матеріальної бази – задовільний.

Пріоритетним напрямком роботи вчителів математики є робота з обдарованими та здібними дітьми. Прикладом результативності вивчення математики в школах є участь учнів у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади та конкурсів. Учні закладу є постійними учасниками ІІ етапу учнівських олімпіад на жаль, за останні 3 роки призових місць не здобули. Це свідчить про відсутність чіткої системи роботи з обдарованими дітьми. Робота вчителів з підготовки науково-дослідницьких робіт для захисту в МАН має низький рівень.

Приділяється увага позакласній роботі з математики підготовці та проведенні позакласних заходів,  математичних тижнів. Тиждень математики у закладі планується у січні місяці.

Адміністраціями здійснюється контроль за станом викладання предмету, виконанням навчальних програм; проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів. Питання щодо результативності вивчення стану викладання математики та моніторингу навчальних досягнень учнів обговорюються на засіданнях педагогічних рад, шкільних методичних об’єднаннях, нарадах при директорі.

На підставі вищезазначеного:

 

НАКАЗУЮ:

1.                    Заступнику директора з навчальної роботи Соломка Я.В.:

1.1.Проаналізувати рівень навчальних досягнень учнів з математики на педагогічній раді, методичній раді, ШМО вчителів природничого циклу.

січень, 2019

1.2. Здійснити відвідування уроків з метою виконання наданих рекомендацій під час перевірки.

січень-лютий, 2019

2. Вчителям Пишній Н.В. та Соломці О.В.:

2.1.    Під час складання задач, вправ та підготовки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання.

Постійно

2.2. Провести поглиблене повторення не засвоєних учнями розділів програми.

Січень-квітень,2019

2.3. Систематично проводити роботу з обдарованими учнями,  підготовку їх до участі в олімпіадах та математичних конкурсах.

Постійно

2.4. Використовувати інноваційні технології для мотивації навчальної діяльності учнів.

Постійно

2.5. Удосконалювати знання ІКТ та використовувати їх на уроках математики.

Постійно

2.6. Продовжувати роботу щодо оновлення змісту навчальних кабінетів.

Постійно

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор НВК:               М.А.Проценко

 

З наказом ознайомлені:

______Н.В.Пишна

______О.В.Соломка

______Я.В.Соломка

Читати далі