прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №4 від 08.01.2019

Про стан ведення

класних журналів

 

Згідно річного плану роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік в грудні була проведена перевірка стану ведення класних журналів 1-11 класів.

Мета перевірки:

-оформлення класних журналів класними керівниками;

– перевірка стану ведення класних журналів на кінець семестру;

-стан відвідування учнів, контроль відвідування класними керівниками й учителями-предметниками;

-відповідність записів у журналі навчальному навантаженню вчителів-предметників;

-виконання навчальних програм і навчальних планів.

Записи у класних журналах здійснюються класними керівниками та вчителями – предметниками  мовою навчання  в основному  чітко й охайно.

Записи в журналах ведуться українською мовою, окрім сторінок з іноземної мови.

Розподіл сторінок журналу за навчальними предметами відповідає навчальному плану, розробленого відповідно до Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Класні керівники записують на сторінках відповідних розділів журналу за абеткою прізвища й імена учнів повністю, не скорочуючи імена, прізвище, ім’я, по-батькові вчителя – предметника записують повністю.

Записи ведуться пастою одного кольору, розбірливим почерком. Вчителі вчасно записують дату проведення, тему уроку і домашнє завдання, виставляють поточні, підсумкові, семестрові оцінки; оцінки за письмові, практичні, лабораторні роботи, контрольні роботи; ведуть тематичний облік навчальних досягнень учнів, відповідно до наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів засвоєння учнем матеріалу теми протягом її вивчення, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом теми. Бали за ведення зошитів з української мови та літератури, російської мови та літератури, математики, іноземної мови виставляються щомісяця.

Класні керівники заповнюють розділи: «Облік відвідування», «Облік навчальних досягнень учнів», «Зведений облік навчальних досягнень учнів», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», «Зведена таблиця руху учнів та їх навчальних досягнень».

Наприкінці семестру  підбито підсумок загальної кількості пропущених учнями уроків.

Але поряд із позитивними моментами встановлено ряд недоліків при веденні класних журналів:

Клас Вчитель Зауваження
1 Чумак Р.О. Уникати виправлень с. 105
1 Левінцова К.О. С.49 пропущений урок за 07/09, порушено нумерацію уроків.
2 Чумак Р.О. Уникати виправлень с.151
2 Шавлак В.П. С 23, 49 порушено нумерацію уроків, с 48 уникати закреслень
3 Антонова Л.Ф. С.16-22, 104-110, 212-214оцінка за ведення зошита не виставляється, помилковий запис с 6 5/12, чітко контролювати відсутніх на уроці.
3 Левінцова К.О. Не допускати виправлень с 88-89, 90, застосування коректора.
4 Антонова Л.Ф. С. 210 не об’єктивно виставлений семестровий бал (Мусоріна ,П’ятакова)
5 Жиліна Н.А. С 6-7стежити за обліком відсутніх, с 415, 419 уникати заклеювань і використання коректора
5 Кошелєва А.І. Уникати заклеювань с 59.
5 Макогон В.М. С 96, 98, 240 відмітки про відсутніх, с 98 відсутня тематична (Білогай, Марченко, Нестеренко)
5 Соломка О.В. С.180 здійснено подвійний запис 17/12
5 Черненко Г.В С.194 уникати виправлень.
6 Чумак Р.О. С.228 здійснено подвійний запис числа 12/12, с 226 вісутні 31/10
6 Черненко Г.В. С.237 уникати заклеювань
6 Макогон В.М. С.124 відсутні на уроці за 8/11, 27/12, с 318 відсутні 7/12, 28/12
6 Левінцова К.О. С.104 заклеювання, с 105 виправлення, порушена нумерація уроків
6 Соломка О.В. С. 246запис числа 18/12 здійснено двічі.
6 Кошелєва А.І. С.5, 7 уникати використання коректора, заклеювань, виправлень, с 406 відсутня дата проведення вступного інструктажу у Слабуна.
7 Пишна Н.В. С.5, 416 помилковий запис, с 7 використання коректора, с 118 оцінки у відсутніх, с 142 відсутня оцінка за ведення зошита і тематична у Слабуна
7 Левінцова К.О.  використання коректора с.70-71,відсутня скоригована.
7 Личенко Н.В. С 130- 7/12, 21/12, 30/11 відмітки про відсутніх, с 242 уникати виправлень.
7 Мокляк Н.І. С.146 відсутні 28/12, 21/12.
7 Шкарлет В.Я. С.224 30/11 відсутні.
8 Макогон В.М. С 7 запис 25/12 вихідний день, с 5-7 слідкувати за обліком відвідування, с20-21 відсутній список учнів, с 99 порушено нумерацію уроків, с 100 не об’єктивно виставлений семестровий бал та тематична, відсутні за 22/12, с 120 брудні виправлення, відсутні 28/12, відсутня бесіда з протипожежної безпеки с 412, с 446 заповнити таблицю руху учнів.
8 Мокляк Н.І. С.274 відмітки про відсутніх 28/12
8 Личенко Н.В. С.162 уникати заклеювань
9 Жиліна Н.А. С.18 використання коректора, запис числа 26/09
9 Левінцова К.О. С.92-93 порушено нумерацію уроків, уникати заклеювань, перевірити відсутніх с 94 15/11;.16/11; 30/11; 20/12 с 96.(оцінки у відсутніх)
9 Шкарлет В. Я.. С.139 прізвище вчителя,  с 324 за 6/11, 20/11 відсутні, перевірити відсутніх 23/11, 30/11, 27/11 (оцінка у відсутнього), с 326 порушено запис дат, с 412 відсутня бесіда з пожежної безпеки, с 412 дописати число, с 414 пропущене число 26/11.
9 Макогон В.М. С 168, 352 відсутні.
9 Мокляк Н.І. С 198 відсутні 28/12
9 Соломка О.В. С.284 відсутні 13/11 перевірити.
10 Макогон В.М. С.110 уникати використання коректора.
10 Левінцова К.О. С 78-79 уникати заклеювань. Відсутня скоригована.
10 Личенко Н.В. С.187 використання коректора, 197, 148 уникати заклеювань.
11 Мокляк Н.І. С 5-6 уникати виправлень коректором, витирань, с 106 порушено дати уроків, с 108 відсутні 18/12, с 398 відсутні, 412, 416 уникати виправлень
11 Макогон В.М. С.88-89 виправлення, закреслення, помилковий запис, с 98 перевірити відсутніх 29/11, 13/12,с 276 9/11 оцінка у відсутньої, с 278 відсутні 28/12
11 Левінцова К.О.. С 62 здійснено помилково запис, с 69 уникати виправлень, порушена нумерація уроків.
11 Пишна Н.В. С. 122 9/11 оцінка у відсутньої, перевірити відсутніх 12/11.
11 Чумак Р.О. С.226 22/12 оцінки у відсутніх.

 

На основі вище зазначеного та з метою усунення недоліків,

(читати далі)