прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №75 від 17.06.2020

Про результати перевірки

стану ведення класних журналів

 

Відповідно до плану роботи закладу в червні місяці 2020 року було здійснено перевірку стану ведення класних журналів 1-11 класів за ІІ семестр щодо виконання єдиних вимог в оформленні класних журналів, об’єктивності оцінювання учнів та виконання наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів». На основі перевірки журналів 1-4 класів отримано такі результати: Класні журнали початкових класів ведуться згідно Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 загальноосвітніх навчальних закладів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917 Усі записи в журналах 1-4-х класів ведуться державною мовою, чітко й охайно, пастою синього кольору. Назви предметів у змісті відповідають назвам навчального плану. Графи розділу “Загальні відомості про учнів” заповнені повністю в кожному класі, відповідно до алфавітної книги вказані номери особових справ учнів. На підставі документальних даних вчасно зроблені класними керівниками записи в зв’язку з прибуттям або вибуттям учнів протягом ІІ семестру. У розділі “Облік відвідування” педагоги відмічають кількість уроків, пропущених кожним учнем. У журналах педагоги фіксують такі види контролю: поточний, тематичний. Кількість контрольних видів перевірки відповідає вимогам навчальних програм. Обсяг домашніх завдань не перевищує вікових норм, проте не завжди вчителі фіксують завдання творчого та індивідуального характеру. У розділі “Облік досягнень у навчанні учнів” на лівій сторінці розгорнутої сторінки журналу вчителі ведуть щоденний облік досягнень в навчанні. Оцінювання навчальних досягнень учнів 3 – 4 класів проводиться в балах, а в 1-2-их – вербально. Відповідно календарних планів проводиться тематичний контроль. У класних журналах ведуться інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках і в позаурочний час, а також облікуються бесіди з попередження дитячого травматизму. Бездоганно ведуть класні журнали вчителі Склярова О.О.(1кл.), Склярова О.І.(2 кл.), Маліченко Н.Г. (вчитель української мови та літератури), Жиліна Н.А.(вчитель української мови та літератури).

Разом з тим перевіркою виявлено ряд недоліків у вчителів початкових класів. Учитель початкових класів Шавлак В. допускає виправлення. Антонова Л.Ф. – порушено нумерацію дат уроків, допускає виправлення, застосовує коректор.

За наслідками перевірки журналів 5-11 класів було встановлено наступне. Класні журнали, в основному, ведуться згідно Інструкції, записи здійснюються класними керівниками та вчителями–предметниками мовою навчання в основному чітко й охайно. Розподіл сторінок журналу за навчальними предметами відповідає навчальному планові, розробленого відповідно до Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Записи ведуться пастою одного кольору, розбірливим почерком. Більшість вчителів вчасно записують дату проведення, тему уроку і домашнє завдання, виставляють поточні, тематичні, семестрові оцінки; оцінки за письмові, практичні, лабораторні роботи, контрольні роботи; ведуть тематичний облік навчальних досягнень учнів, відповідно до наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів засвоєння учнем матеріалу теми протягом її вивчення, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом теми. Бали за ведення зошитів з української мови та літератури, російської мови та літератури, математики, іноземної мови виставляються щомісяця. Оцінювання в основному відповідає «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» У всіх журналах у наявності листи здоров’я встановленого зразка. Записи стосовно учнів, які за станом здоров’я звільнені від уроків фізичного виховання до підготовчої групи здійснюються відповідно до вимог на підставі довідок ЛКК. Класні керівники виконують свої обов’язки з ведення журналів: щодня ведеться облік відвідування учнів; записуються вчасно теми проведених бесід і класних годин, передбачених планами виховної роботи. Прибуття та вибуття учнів знаходить відображення через вказівку номера наказу та дати. Заповнено сторінки загальних відомостей про учнів та їхніх батьків, номери особових справ учнів. На відповідних сторінках відображено інструктаж з правил безпеки. Але поряд із позитивними моментами встановлено ряд недоліків при веденні класних журналів. На момент перевірки були виявлені наступні типові недоліки: –

Кочура О.В.- відсутня тематична, уникати виправлень, здійснено запис чисел під час щорічної основної відпустки, відсутні 12/03 (6 клас), відсутня оцінка за ведення зошита (Гівчук К. 9 клас, Батицький Д. 11 клас), не підраховано кількість пропущених уроків,відсутнє рішення педагогічної ради про переведення, немає номеру особової справи (Багатюк), не всі додаткові бесіди обліковані, відсутня індивідуальна бесіда.

Пишна Н.В. – відсутній напис про виконання програм, використання коректора, уникати виправлень, здійснювати заповнення сторінок предмету математика відповідно методичних рекомендацій,

Забашта А.О. – немає відміток у відсутніх 18/02,

Шкарлет В.Я. – уникати виправлень, помилкове оцінювання,

Ельсеіді Л.М. – уникати використання коректора

Кошелєва А.І. – уникати використання коректора, заклеювання.

Макогон В.М. – використання коректора, відсутні 12/03 (9 клас), непідрахована загальна кількість пропущених уроків, пропущено дату 04/05 в обліку відвідування, у бесідах з ПДТ відсутній запис залік, немає дати проведення індивідуальної бесіди з відсутніми, не заповнена таблиця руху учнів, відсутній запис про звільнення від ДПА, дописати дати проведених уроків, заповнити сторінки предмету Захист Вітчизни (навчально-польові збори) відповідно методичних рекомендацій, у відсутньої оцінка, 14/02 немає відміток у відсутніх (5 клас)

Тєплоухов Є.В.- не записаний урок 05/02, 27/05, здійснено запис чисел 19/02, 26/02 (карантин)

Соломка Я.В. – здійснено запис числа святкового дня (11/05), уникати виправлень

Верещака О.М. – уникати використання коректора,

Соломка О.В. – уникати виправлень.

Відсутні відмітки про виконання  зауважень попередньої перевірки (Чумак Р.О., Кочура О.В., Тєплоухов Є.В., Забашта А.О., Шкарлет В.Я.)

Враховуючи вищезазначене,(читати далі)