прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №76 від 1706.2020

Про результати моніторингу
рівня навчальних досягнень учнів
за 2019/2020 навчальний рік

За статистичними даними на кінець 2019/2020 навчального року в навчально-виховному закладі навчається 153 учні, з них підлягають оцінюванню  133 учні – це учні 3-11 класів, учні 1-2 класів – оцінюються вербально, 1 дитина учень 6 класу навчається за індивідуальною формою навчання

Навчальні досягнення учнів 3-11 класів становлять:

  • Початковий рівень – 28 учнів (21 %);
  • Середній рівень – 68 учнів (51,1 %);
  • Достатній рівень – 34 учні (25,6 %);
  • Високий рівень – 3 учні (2,3 %)
Клас К-ть учнів Рівень навчальних досягнень учнів Якість знань, %
початковий середній достатній високий
К-ть учнів % К-ть учнів % К-ть учнів % К-ть учнів %
3 22 1 4,5 11 50 10 45,5 0 0 45,5
4 19 3 15,8 9 47,4 4 21,1 3 15,8 36,9
5 9 0 0 4 44,4 5 55,6 0 0 55,6
6 18 2 11,1 11 61,1 5 27,8 0 0 27,8
7 19 9 47,4 5 26,3 5 26,3 0 0 26,3
8 18 5 29,4 11 64,7 1 5,9 0 0 5,9
9 14 1 20 3 60 0 0 0 0 0
10 10 3 21,4 5 35,7 2 14,3 0 0 14,3
11 4 1 25 1 25 2 50 0 0 50

Порівнюючи  навчальні досягнення учнів з минулим навчальним роком зменшилася якість знань в таких класах: 3 (на %), 5 (на 7%), 6 (на 2%), класах; збільшилася в 10  класі (на 5%), в 11 класі (на 50%); 4 (на 5%), залишилася без змін в 7,8 9  класах.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з навчальних предметів за 2019/2020 н.р. представлено в таблиці (додаток 1 та додаток 2).

Аналізуючи навчальні досягнення учнів початкової школи з предметів базових дисциплін (інваріантна складова навчального плану) можна побачити, що якість знань у порівнянні з минулим навчальним роком зменшилася з таких предметів: з української мови – на 17% і становить 58%, літературного читання – на 5,2% і становить 79 %, з іноземної мови (англійської) на 5,4% і становить 57,8 %, з природознавства – на 26,4% і становить 57,8%, з математики  якість знань збільшилась  24,5 %  і становить 77,2%. 4 учні початкової школи навчається на початковому рівні, на високому рівні навчається три дитини.

Проаналізувавши  моніторинг навчальних досягнень  учнів  5-11 класах з предметів суспільно-гуманітарного циклу  помітно, що найвища якість знань учнів з зарубіжної літератури (61,1%),  також достатня якість з російської мови (55%).  Погіршилася якість знань  з української мови із 52% до 41,3 % (на 10,7%), зарубіжна література з 70,8% до 64,1% (на 6,7%), російська мова з 70,4% до 54,9% (на 15,5%), історія України з 33,3% до 29,3% (на 4%), всесвітня історія з 31,5% до 24,6% (на 6,9%), Харківщинознавство з 36% до 21,9% (на 14,1%). Покращилась якість знань з української літератури з 39,6% до 47,8% (на 8,2%), з іноземної мови (англійська) із 37,5% до 47,8 (на 10,3%). Є учні, які володіють навчальним матеріалом на початковому рівні з предметів: українська мова (7,6%), зарубіжна література, англійська мова та Харківщинознавство (по 3,2%), українська література (5,4%), історія України (13%), всесвітня історія (9,2%), російська мова (4%).

З предметів природничо-математичного циклу найвища якість знань з інформатики – 84,8% та природознавства – 77,8%, біологія 53%. У порівнянні з минулим навчальним роком знизилася якість знань і,  нажаль, рівень навчальних досягнень  учнів нижчий  за 50% з таких предметів: алгебра (25,5%), математика (40%), геометрія (23,5%), астрономії (37,5%), фізика (23,3%), біології (26,7%), хімії (29,2%). Є учні, які володіють навчальним матеріалом на початковому рівні з предметів: алгебра 17учнів (33,3%) та математики (46,3%), фізика 10 учнів (14,4%), хімія 11 учнів (17%).

З предметів художньо-естетичного циклу висока якість знань із  образотворчого мистецтва (100%), Традиційно високі показники якості знань з фізичної культури (90%), «Захист Вітчизни» (78,6%) музичного мистецтва (74,%), мистецтво (64,3%), основ здоров’я (47,3%). Початковий рівень з цих предметів відсутній.

У зв’язку з вищезазначеним (читати далі)