прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №92 від 06.06.2019

Про виконання навчальних

програм та навчального плану

за 2018/ 2019 навчальний рік

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», до розділу ІІІ статті 33, 34, 38 Закону України «Про загальну середню освіти», постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», листів Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 09 червня 2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 №63, Статуту Липчанівського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області, відповідно до наказу по закладу освіти  від 08 квітня 2019 №53 «Про порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів закладу», з метою створення належних умов, які забезпечать суворе дотримання порядку закінчення 2018/2019 навчального року, згідно з річним планом роботи закладу у червні було перевірено виконання навчальних програм, календарно–тематичних планів, графіків тематичних, практичних, лабораторних та контрольних робіт з усіх навчальних предметів в 1-4, 5, 7-11 класах.

Навчальний процес у школі організований відповідно до робочого навчального плану закладу. Згідно нього навчання у ІІ семестрі  тривало з 14 січня по 31 травня 2019 року.

Вивчення питання щодо  виконання навчальних програм, календарно–тематичних планів, графіків тематичних, практичних, лабораторних та  контрольних робіт з навчальних предметів вчителями 1-4, 5, 7-11 класів у 2018/2019 навчальному році показало, що викладання предметів інваріантної складової здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, за навчальними планами, складеними на підставі Типових навчальних планів:

– у 1 класі – освітня програма І ступеня (1 клас) Липчанівського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 12.06.2018 протокол №8);

– у 2-4-х класах – освітня програма І ступеня (2-4 класи) Липчанівського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 12.06.2018 протокол №8)

в основній школі:

– у 5-9-х класах – освітня програма ІІ ступеня (5-9 класи) Липчанівського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 12.06.2018 протокол №8)

у старшій школі:

– у 10 класі – освітня програма ІІІ ступеня (10 клас) Липчанівського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 12.06.2018 протокол №8);

– в 11 класі – освітня програма ІІІ ступеня (11 клас) Липчанівського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 12.06.2018 протокол №8).

Вивчення стану планування роботи щодо виконання навчальних планів і програм показало, що у  наявності та оформлені відповідно до нормативних вимог:

– календарні плани роботи вчителів-предметників ( схвалені адміністрацією закладу);

– плани-графіки проведення контрольних робіт, тематичних атестацій, практичних, лабораторних робіт, відповідають їх календарному плануванню;

– навчальні плани і програми в усіх класах виконано в повному обсязі за змістом (розбіжність в кількості годин складає 1-6 години у зв’язку зі святковими днями та подовження весняних канікул, ЗНО – 23.05 в 11 класі).

Через хворобу вчителів, курси підвищення кваліфікації розбіжності у кількості навчальних годин складає 1- 11 годин: частина уроків були замінені іншими вчителями відповідної кваліфікації, решта за рахунок ущільнення.

Аналіз якості виконання навчальних програм показав, що контроль навчальних досягнень учнів проводився за загальношкільним графіком контрольних робіт у 3-11 класах, що не допустило перевантаження школярів: відповідно до санітарно-гігієнічних вимог  у класах не проводилось більше однієї контрольної на день і не більше двох контрольних на тиждень. Графік проведення контрольних робіт дотримано, про що свідчать записи на сторінках класних журналів.

Практична частина всіх навчальних програм виконана повністю.

Перевірка виявила, що вчителі здійснюють своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт. Під час відвідування уроків обов’язково зверталась увага на відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем матеріалу і його відображення на уроці. Послідовність проходження навчального матеріалу, дотримання кількості письмових робіт притаманні роботі більшості вчителів. Особливо це просліджувалось у таких учителів: Жиліна Н.А., Маліченко Н.Г.  (українська мова і література), Кошелєва А.І. (російська мова та зарубіжна література, Склярова О.О. та Склярова О.І. (вчителі початкових класів), у яких склалася система роботи, яка сприяє результативній діяльності учнів.

Тематичне оцінювання з усіх предметів проведено відповідно до вимог програми.

Таким чином, навчальні програми та їх практична частина в 1-11 класах виконані за рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації заміщення уроків, інтенсифікації навчально–виховного процесу; інваріантна та варіативна складові навчального плану повністю реалізовані.

На основі зазначеного вище (читати далі)