прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК  прапор Липчанiвський НВК

наказ №98 від 10.06.2019

 Про результати  навчальних

Досягнень  учнів закладу  

2018/2019 навчального року

   На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до плану роботи закладу, з метою підвищення організації навчально-виховного процесу, підготовки випускників до ДПА та ЗНО адміністрацією було проаналізовано результати навчальних досягнень учнів за 2018-2019 навчальний рік. На підставі результатів опанування учнями матеріалу тем упродовж їх вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних, контрольних письмових робіт та навчальної активності школярів учителями-предметниками виставлені тематичні оцінки, а на їх основі виставлено оцінки за ІІ семестр та річні. Урахована динаміка особистих навчальних досягнень учнів із предметів упродовж семестру, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, тощо.

На початок 2018/2019 навчального року в школі навчалося 155 учнів, на кінець ІІ семестру – 152 учні:

– у початковій школі – 56 учнів;

– у школі  ІІ ступеня – 81 учень;

– у школі  ІІІ ступеня – 15 учнів.

Учні 1-2 класів оцінюються вербально за рішенням педагогічної ради. Учень 5 класу Сухінін Роман 5 класу навчається за індивідуальною формою навчання.

Загальні результати навчальних досягнень учнів закладу за  2018/2019 навчальний рік подано в таблиці.

 

Клас

 

К-сть учнів

 
Висо-кий % До-статній % Серед-ній % Початковий %  
3 19 3 15,8 3 15,8 10 52,6 3 18,8  
4 8 5 62,5 3 37,5  
5 20 6 30 12 60 2 10  
6 19 5 26,3 9 47,4 5 36,3  
7 17 1 5,9 10 58,8 6 35,3  
8 14 10 71,4 4 28,6
9 11 1 9,1 6 54,5 4 36,4  
10 2 2 100  
11 13 3 23,1 8 61,5 2 15,4  
  123 3 2,4 24 19,5 70 57 26 21,1  

Результати досягнень учнів вказують на те, що в закладі 3 учні (2,4%) навчаються на високий рівень –  Гівчук Дар’я (3 клас), Рябуха Марія ( 3 клас), Шепілова Марина (3 клас); 24 учні (19,5%) на достатній рівень; 70 учнів (57%) навчаються на середній рівень та 26 учнів (21,1%) – на початковий рівень.

Порівнявши з показниками за І семестр 2018/2019 року – на високому рівні навчалися 0 учнів, оцінки достатнього рівня мали 25 учнів (20%), 57 учень  (45,6 %) – середній рівень, 38 учнів (30,4 %) – початковий рівень.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що показник початкового рівня за І семестр 2018/2019 навчального року  став нижчим  на 9,3 %. Це свідчить про те, що вчителі приділяли увагу учням, які мають середній і початковий рівні, класні керівники проаналізували рівень навчальних досягнень. Учнів, які навчаються на достатньому рівні збільшилося на 1, на середньому рівні стало на 13 більше, а це становить 24,4 %.

Можна зауважити, що потенціал учнів, які б навчалися на високий та достатній рівні є. Васькіна І.  з математики ( 3 кл. вч. Антонова Л.Ф.), Живолуп А. 5 кл., Мєрочкіна К. 6 кл, з математики (вч. Пишна Н.В.), з анлійської мови Голуб’єв К, Коростильов Д., Приходько С., П’ятакова В. (вч. Кочура О.В.); з біології Шведчикова А., Парфенюк Х. (вч. Личенко Н.В.), з основ здоров’я Пирогов О. (вч. Соломка Я.В.) Це 11 учнів (9%).

Учні Гасимов О. мають по одній оцінці початкового рівня з англійської мови (вч. Кочура О.В.); Бондаренко В. з української літератури ( вч. Жиліна Н.А.), Широкорад К. – з фізики ( вч. Проценко М.А.), Бондаренко Т.– з математики ( вч. Пишна Н.В.), Кучерявий О. – з математики (вч. Антонова Л.Ф.) Маляров Д.- з ПКС (вч. Макогон В.М. ). Це 6 учнів (4,5 %).

Найкращі показники в учнів  4-го  класу. Найгірший показник навчальних досягнень мають учні 7-го, 8-го та 9-го класів.

У 9 класі 36,3 % учнів мають низький рівень знань. Що викликає велике занепокоєння, адже це випускний клас. Учні 8 класу мають 28,5 % низького рівня. Учні 7 класу мають 35,3 % низького рівня.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна зробити висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 2,4% учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів.

Проаналізувавши рівень навчальних досягнень учнів школи, можна зробити висновок, що найнижчий показник успішності з фізики (12 учнів), з історії України (11учнів), англійської мови (9 учнів).  Це значить, що вчителі недостатньо уваги приділяють роботі з невстигаючими учнями.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем  низької успішності є низька мотиваційна основа, недостатня робота з уч­нями, які мають високий потенціал, недостатній зв’язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

Виходячи з вищевикладеного (читати далі)