прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК прапор Липчанiвський НВК

наказ №99 від 10.06.2019

Про підсумки перевірки

класних журналів

 

Згідно з річним планом у період з 04 по 07 червня 2019 року адміністрацією школи було перевірено ведення класних журналів 1-11-х класів за наступними критеріями:

 1. Охайність ведення класних журналів: записи змісту проведених уроків, запису дат, виправлення оцінок, записи тем, які вивчаються (тематичний облік), записи домашніх завдань.
 2. Наявність інформації про учнів, їхніх батьків.
 3. Ведення обліку відвідування школи учнями, облік пропущених учнями занять, наявність довідок за пропущені навчальні дні в особових справах учнів 1 -11 класів.
 4. Виконання навчальних програм, облік та виставлення оцінок за ведення зошитів, за контрольні, лабораторні, практичні роботи, контрольні роботи, тематичні бали, семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів.
 5. Об`єктивність оцінок, вчасність виставлення оцінок за теми, семестр, рік
 6. Ведення журналів індивідуального навчання, вчасність виставлення оцінок учням, які підлягають індивідуальному навчанню.

У результаті перевірки журналів 1-11-х класів встановлено, що класні журнали ведуться вчителями-предметниками ретельно, але не завжди  охайно, згідно з вимогами до ведення шкільної документації. Ведеться тематичний облік знань, проведено тематичне оцінювання згідно з календарним плануванням та  виставлені підсумкові тематичні бали, оцінки за І, ІІ  навчальні семестри (3-11 класи), навчальний рік, ведеться облік відвідування занять учнями, підраховано кількість пропущених учнями днів та уроків, заповнені  таблиці зведеного обліку успішності учнів, руху учнів.

Усі записи в журналах 1-11-х класів ведуться державною мовою, чітко й охайно. Поодинокі випадки виправлення, засвідчені підписом директора школи та скріплені печаткою.

У журналах усі вчителі фіксували такі види контролю: поточний, тематичний, ведення зошитів. Кількість контрольних видів перевірки відповідає вимогам. Обсяг домашніх завдань не перевищує вікові норми, проте не завжди вчителі фіксують завдання творчого та індивідуального характеру.

За результатами перевірки журналів обліку індивідуального навчання класів встановлено, що журнали ведуться, згідно з вимогами до ведення шкільної документації: записані всі проведені уроки згідно з розкладом та кількістю годин з навчальних предметів у робочому навчальному плані Липчанівського НВК на 2018-2019 навчальний рік, ведеться тематичний облік знань, виставлено оцінки за підсумками тематичного оцінювання з предметів за І, ІІ семестр, за рік, ДПА.

Визначені такі недоліки у веденні класних журналів:

 1. Допущено виправлення оцінок учнів при виставленні поточного балу: Кошелева А.І., Мокляк Н.І., Макогон В.М., Кочура О.В.
 2. Допущено виправлення дат проведених уроків: Жиліна Н.А., Личенко Н.В., Мокляк Н.І., Шкарлет В.Я., Макогон В.М., Чумак. Р.О.,
 3. Порушена нумерація уроків, у вчителя Пишна Н.В., Личенко Н.В.
 4. На сторінках обліку відвідування простежується невідповідність відсутніх дітей з журналом обліку відвідування закладу.
 5. На сторінках обліку навчальних досягнень учнів з предметів іноді не відмічається відсутність учня на уроці та оцінки у відсутнього.
 6. Не виставленні тематичні бали Личенко Н.В. та Кочура О.В. Не об’єктивне семестрове та тематичне оцінювання (Макогон В.М.)
 7. Не своєчасне проведення та запис бесід з ПДТ та індивідуальні бесіди з відсутніми.
 8. З порушенням Типових навчальних планів фіксують назви предметів на предметних сторінках класні керівники 2 класу Шавлак В.П. (замість фізична культура «фізичне виховання»).
 9. Вчителями допускається часто вживання коректора, виправлення, заклеювання неохайне ведення сторінок класних журналів.

На підставі вищезазначеного (читати далі)