прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Липчанівський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Липчанiвський НВК прапор Липчанiвський НВК

наказ №209 від27.12.2019

Про результати контрольних робіт

за завданнями адміністрації закладу

 

Згідно річного плану роботи закладу, з метою виявлення навчальних рівня навчальних досягнень учнів, компетентнісних якостей вчителів, об’єктивності оцінювання учнів  за І семестр 2019/2020 н. р. адміністрацією закладу були проведені контрольні роботи з таких предметів:

 • українська мова – 4,9,11 класи;
 • математика – 4, 5, 9, 11 класи;
 • історія України– 11 клас;
 • географія – 9 клас.

Так як основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант, учням 9 класу було запропоновано виконати саме такий вид роботи. Перевіривши роботи і зробивши аналіз виявлено׃

Українська мова (9 клас) – вчитель Маліченко Н.Г.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р 14 11 4 36,6 7 45,5 2 18,2
семестрова 14 8 57,1 6 42,9

Учні допустили помилки:

 1. написання не з дієсловами, з прикметниками;
 2. Написання ненаголошених

3.Розділові знаки при дієприкметникових зворотах;

Розбіжність в оцінюванні за диктант і семестрову є відсутній початковий рівень за семестр та збільшений достатній рівень.

Українська мова (4 клас) – вчитель Антонова Л.Ф.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р 19 18 4 22 3 17 7 39 4 22
семестрова 19 2 10,5 6 31,6 6 31,6 5 26,3

При написанні контрольного диктанту допущені такі помилки:

 • незнання вивчених орфограм;
 • при списуванні тексту,
 • розбір слів за будовою;
 • виникли труднощі при побудові зв’язного висловлення з вираженням власних оцінних суджень.

Розбіжність в оцінюванні за диктант і семестрову має різницю зменшення початкового, достатнього і високого рівнів.

Математика (4 клас) – вчитель Антонова Л.Ф.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р 19 17 2 11,8 5 29,4 5 29,4 5 29,4
Семестрова 19 1 5,3 8 42,1 6 31,6 4 21

Комбінована письмова робота містила в собі вісім завдань: порівняння виразів, на збільшення чисел у кілька разів, розв’язування рівнянь, побудова геометричного матеріалу, розв’язування задач. Типові помилки:

 • додавання і віднімання багатоцифрових чисел,
 • при розв’язанні рівнянь,
 • не всі діти вміють розв’язувати задачі (5 учнів), допущені помилки при обчислюванні, не пишуть пояснення до дій
 • побудова геометричних фігур.

Розбіжність в оцінюванні за контрольну роботу і семестрову збільшена кількість середнього та достатнього рівнів , зменшена кількість початкового і високого рівнів.

Математика (5 клас) – вчитель Пишна Н.В.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р 9 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3
Семестрова 9 3 33,3 5 55,6 1 11,1

 Контрольна робота була спрямована на перевірку знань, засвоєних учнями за темою: «Геометричні фігури. Координатний промінь» Допущені помилки:

 • при розв’язанні задачі на поділ відрізка (за допомогою рівняння);
 • у завданні на знаходження невідомого кута.

Розбіжність в оцінюванні за контрольну роботу і семестрову практично відсутня, не всі діти писали контрольну роботу.

Географія (9 клас) – вчитель Забашта А.О.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р 14 12 1 8,3 10 83,3 1 8,3
семестрова 14     10 71,4 4 28,6    

Контрольна робота була спрямована на перевірку знань з теми «Ландшафти України. Населення України і світу». Були виявлені прогалини з таких питань:

-одиниці фізико-географічного районування;

– природній приріст населення;

– поняття «демографічна політика, мегаполіс, діаспора, агломерація, трудові ресурси, урбанізація»

– знання карти;

– функції міст.

Розбіжність в оцінюванні за контрольну роботу і семестрова має незначну різницю, одна дитина має початковий рівень з контрольної роботи, збільшено кількість достатнього рівнів.

Історія України (11 клас) – вчитель Макогон В.М.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р 4 3 2 66,6 1 33,4
Семестрова 4 2 50 2 50

Контрольна робота проводилась у формі тестування, складалася з 14 тестів. 8 завдань на вибір правильної відповіді, решта на відповідність. В контрольній роботі виявлено такі типові помилки:

Найбільше помилок допущено у завданнях із встановленням відповідності, не знають хронології подій, не володіють певними поняттями, слабо орієнтуються у просторовій компетентності.

Розбіжність в оцінюванні за контрольну роботу і семестрову не має, не всі діти писали контрольну роботу.

Українська мова (11 клас) – вчитель Жиліна Н.А.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р 4 4 3 75 1 25
Семестрова 4 1 25 3 75

 Контрольна робота проводилась у формі тестових завдань.

Типові помилки:

 1. Незнання правил на спрощення в групах приголосних;
 2. Правопис присвійних прикметників, закінчення у формі родового відмінка;
 3. Граматичний зв’язок в сполученні числівника з іменником, правильне вживання словосполучень;
 4. Написання складних слів разом і через дефіс.

Спостерігається  невелика розбіжність в оцінюванні за контрольну роботу і рік, збільшена кількість середнього рівня, двоє дітей не писали контрольну роботу.

Алгебра і початки аналізу (11 клас) – вчитель Соломка О.В.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р  4 4 1 25 3 75
Семестрова 4 2 50 2 50

 Контрольна робота була спрямована на перевірку знань з теми «Інтеграл і його застосування»

Типові помилки:

 1. При виконанні завдання з параметрами;
 2. Труднощі в завданнях з тригонометричними функціями на обчислення первісних.

Розбіжність в оцінюванні за контрольну роботу і семестр є, жодна дитина не має достатнього рівня за контрольну роботу за семестр 2 дитини мають достатній рівень, одна дитина має початковий рівень за контрольну роботу.

Алгебра (9 клас) – вчитель Соломка О.В.

  Всього учнів Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
П С Д В
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
к/р  14 14 4 28,4 9 64,5 1 7,1
Семестрова 14 4 28.6 8 57,1 2 14,3

 Контрольна робота була спрямована на перевірку знань з теми «Квадратична функція, її графік та властивості»

Типові помилки:

 1. На обчислення кутів функції на застосування формули дискримінанта;
 2. Жоден з учнів не зробив завдання на побудову графіка.

Розбіжність в оцінюванні за контрольну роботу і рік майже відсутня.

Аналізуючи зазначене вище, з метою усунення недоліків у роботі вчителів, (читати далі)